BAUN Millî Savunma ve Teknoloji Topluluğu ile Söyleşi

BAUN Millî Savunma ve Teknoloji Topluluğu ile Söyleşi

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. İrfan Ay'ın akademik danışmanlığında faaliyet yürüten Millî Savunma ve Teknoloji Topluluğu (SAVTEK) Kurucu Başkanı Cem Güdür, Defence Turk’ün sorularını yanıtladı.

Defence Turk: SAVTEK’in kuruluş amacı nedir? Bu yola çıkmaya karar vermenizdeki ana düşünceyi bizimle paylaşır mısınız?

Cem Güdür: SAVTEK olarak kuruluş amacımız, savunma sanayiinin gelişimine katkı sunmak ve geleceğin mühendislerinin savunma sanayiimize olan ilgilerini arttırmaktır. Bilindiği gibi son yıllarda konjonktürden dolayı savunma sanayiinin millîliği çok önem taşımaktadır. Parasını verdiğimiz halde alamadığımız savunma gereçleri bu konuda millî savunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Ayrıca kendi teknolojimizi üreterek dışarıya olan bağlılığımızı en aza indirgemek temel hedefimiz olmalıdır.

Defence Turk: SAVTEK olarak vizyonunuz ve misyonunuz nedir?

Cem Güdür: Vizyonumuz; Balıkesir Üniversitesi’nde akademik düzeyde eğitim alan öğrencilerin millî savunma ve teknolojileri konularındaki sorularına yanıt vermek, gelişen Türk teknolojilerine yardımcı olacak projeler çıkartmak, savunma sanayii ve teknoloji kamuoyunun oluşması, bu konudaki sivil toplum bilincinin şekillenmesi için çalışmalarda bulunmak, millî savunma ve teknoloji meraklılarını tek çatı altında toplamaktır.

Misyonumuz; Millî savunma ve teknoloji alanında kalkınmakta olan bir Türkiye için öncelikle Balıkesir Üniversitesi ortamında savunma ve teknoloji alanında çalışmalar yapmak daha sonra bunlardan üniversitemiz öğrencilerinin en yüksek düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmaktır.

SAVTEK Bilim Fuarı

Defence Turk: Bugüne kadar üzerinde çalıştığınız projeler, etkinlikler ve katıldığınız yarışmalardan bahseder misiniz?

Cem Güdür: SAVTEK, Balıkesir sınırları içerisinde iki senedir teknolojik ve sosyal-kültürel faaliyetler geliştirmektedir. Aynı zamanda verilen eğitimlerle birçok kitleye uzanan bilgi ağı için bir yol açmaktadır.

Başlıca 4 adet projemiz bulunmaktadır. Bunlar; VEFA hasta takip cihazı, AYBARS İnsansız Kara Aracı, EMİR İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Elektrikli Arabadır. Bu projelerimizden VEFA, İTÜRO serbest kategoride çok fonksiyonlu hasta takip cihazı olarak yarışmaya katılacaktır. AYBARS, topluluğumuz çatısı altında her sene düzenlenen bilim fuarımız için geliştirdiğimiz kendi tasarımımızı ve yazılımımızı içeren İnsansız Kara Aracıdır.

EMİR ise Tübitak İHA Yarışması 2020 için yapım çalışması devam eden bir projemizdir. 2019 İHA Yarışmasında Kırlangıç adını verdiğimiz bir İHA ile yarışmaya katılıp uçağımızla yarışma fırsatı elde ettik bu sene ise EMİR ile bilgilerimizi bir tık öteye taşımak ve derece almak istiyoruz.

SAVTEK olarak birçok eğitime öncülük etmekteyiz. Bunların başında Arduino eğitimi ile birçok kişiye ücretsiz bir şekilde proje yapma fikri aşılarken bilgi birikimlerimizi paylaşabileceğimiz bir ortam yaratmak adına çalışmaktayız. SAVTEK bu eğitime olanak sağlayarak birçok proje fikrinin oluşabilmesi adına temelleri atarak ileriye dönük bir fayda sağlamayı amaçlamakta.

Topluluğumuz ilkini 2019 Nisan'da gerçekleştirdiği SAVTEK Bilim Fuarını geleneksel hale getirerek her sene düzenleyecektir. Bu fuarda sene boyunca çalıştığımız projeler ve eğitimlerin sonucunda oluşan bilgilerin paylaşılacağı, farkındalık yaratabileceğimiz bir ortam hazırlamayı hedeflemekteyiz.

Defence Turk: SAVTEK’in üye profili hakkında bilgi verir misiniz?

Cem Güdür: SAVTEK amacı gereği her bölümden öğrenciye hitap etmektedir fakat genelleme yapacak olursak üyelerimizin büyük bir kısmını Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde okuyan öğrenciler oluşturuyor. Bunun yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İktisat Fakültelerinden de üyelerimiz mevcuttur.

Defence Turk: SAVTEK bünyesinde yer alan takımların halihazırda gündemindeki proje ve yarışmalardan bahseder misiniz?

Cem Güdür: Şu anda yeni ve geliştirme çalışmaları devam eden projelerimiz bulunmaktadır.
VEFA adını verdiğimiz hasta takip cihazı olarak tasarlanan projemizde öncelikle bakıma muhtaç, yatağa bağımlı, sağlık durumu kritik hastalarda gözetim altında bulunmanın öneminden yola çıkarak bunun üzerine sistemler geliştirildi. VEFA’nın üzerine kurulan sistem ve sensörler ile birlikte hastadan canlı bildirim alınabilecektir. VEFA'nın ana amacı aldığı bu verileri cep telefonuna aktarmaktır. Bu sayede oldukça uzak mesafelerde bulunulmasına rağmen hastadan kolaylıkla veri elde edileceği düşünülmektedir.

EMİR, Tübitak İHA Yarışması 2020 için yapım çalışması devam eden bir projemizdir. Katılacağımız bu yarışmada tasarım ve özgünlüğümüz ile hedeflediğimiz başarıya ulaşmak adına çalışmaktayız. AYBARS şuanda SAVTEK olarak çalışmalarının yürütüldüğü bir İnsanız Kara Aracı projesidir.

Savunma alanında çeşitli özelliklerle dezavantajlı yerlerde en üst seviye işlevsellikle donatılması planlanan bir zırhlı araçtır. Araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. AYBARS, SAVTEK Bilim Fuarı için üzerinde çalıştığımız bir projedir. Tüm bunlarla birlikte 16. Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışmasına katılım sağlıyoruz. Aracımız için azimli ve samimi bir takımımız bulunmakta ve çalışmalara devam etmektedir.

Defence Turk: Son olarak okurlarımızla paylaşmak istediğiniz ve bizim aracılığımız ile iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Cem Güdür: Geliştirdiği projeler, etkinlikler, geziler ve her yıl düzenli olarak çıkarttığı SAVTEK Dergi için başta Akademik Danışmanımız Prof. Dr. İrfan Ay’a, destek ve yardımlarını esirgemeyen hocalarımıza, SAVTEK’ i şekillendiren Yönetim Kuruluna ve değerli üyelerine teşekkürü borç bilirim. Daha fazlası için bizleri sosyal medyadan takip edebilir, bilgi alabilirsiniz.

Defence Turk, Türkiye’nin geleceği olan teknoloji takımları ile söyleşilerine devam edecek. Söyleşi veya bilgi talebi için bize info@defenceturk.net adresinden ulaşabilirsiniz.

  • Defence Turk; güvenlik güçleri personeline, savunma sanayii kurum/kuruluşlarına, araştırmacılara ve amatör takipçilere, savunma ve güvenlik alanında bilgi sağlamaya adanmış bir platformdur.