Bir Fikrim Var: Screen Glasses

Bir Fikrim Var: Screen Glasses

1.     Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 

Ben Görkem Elligıram. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. İsmimin anlamında olduğu gibi göz alıcı, gösterişli ve iyi gelişmiş olan her şeye büyük ilgi duyuyorum. Bu nedenle zihnim girdiğim her ortamda ihtiyaçları görüp fırsata çevirmeye yönelik çözümler bulmaya çalışır. Teknolojinin hayatımıza kattığı görkemli çözümler kariyerimi Bilgisayar Mühendisliği’ne yönlendirdi. Eğitim hayatım boyunca yapmış olduğum proje ekiplerinde, ekibin fikir adamı olmakla kalmayıp ekibi organize eden, sorumlulukları belirleyen ve motive eden bir rolde oldum. Eğitimimi tamamlamak üzereyken teknolojiyi bilim ile birleştirerek insanlara hizmet vermek üzere birkaç proje üzerinde çalıştım.

  

2.     Projenizin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısınız?

Kendi hayatımda özellikle lens ve gözlük kullanmadan ekranları görmekte zorluk çeken birsiyim. Bu sebeple kendi yaşadığım sorun sonrası aklıma gelen ve ortaya koymayı amaçladığım bir proje.

  

3.     Projenizi detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

Projenin Amacına Ulaşması İçin Yapılması Gerekenler: Proje iki farklı göz rahatsızlığına çözüm üretmeyi amaçladığı için iki farklı başlıkta incelememiz gerekmektedir. Yakını/Uzağı Görememe: Projenin bu aşamasında ilk yapılması gereken iş bu durumun fiziksel olarak gerçekleşebileceğini kanıtlamaktır. Belirli oranda odak bozulmuş örnek görseller tanımlanabilir veya projeksiyon gibi odağı sonradan ayarlanabilen bir cihaz üzerinden projenin fiziksel olarak gerçekleştirilebilirliği kanıtlanmalı. Sonraki aşamada günümüzde kullanılan gözlük dereceleri ve odak bozma oranları denkleştirilmeli ve bir değer cetveli ortaya konulmalı. Yani tasarlanan bu cetvelde hangi göz bozukluğu derecesi için hangi odak bozma oranının kullanılması gerektiği belirlenmeli. Tasarlanan bu cetvel sonrasında kullanıcı tarafından test edilmeli ve örnek görseller üzerinden görme bozukluğuna sahip kişilerden alınan geri dönüşler değerlendirilerek kalibre edilmeli. Uygulama günlük hayatta kullanılmaya başlandıktan sonra kullanıcı geri dönüşü ve donanımsal desteklerle bir yapay zekâ düzeni kurulabilir ve bu kullanıcı deneyimleri bir veri tabanı üzerinde kaydedilerek kullanıcı için daha iyi bir deneyim ortaya koyulabilir. Kullanıcı televizyon ve monitör gibi uzaklığı daha değişken olan bir ekran üzerinde uygulamamızı kullanmak istediğinde veri tabanında bulunan uzaklık/odak bozma algoritması üzerinden en doğru görüntü alması için hesaplama yapılmalıdır. Ayrıca kullanıcının belirlediği uzaklık üzerinden örnek görsel ve manuel odak bozma eğrisinden kendisinin kalibre ettiği veriler de alınarak depolanmalı. Ve başka bir kullanıcının benzer koşullarda uygulamayı kullanma durumunu gözeterek bu veriler daha sonra kullanılmak üzere saklanmalı. Renk Körlüğü: Projenin bu aşamasında yapılması gereken en önemli şey renk körlüğü tiplerine göre kullanıcıların hangi renkleri hangi renkte gördüklerini saptamak ve sonraki aşamada ise doğru renk tonunu görmesi için ekranda oluşması gereken renk tonunu belirlemektir. Bu verilerin hesaplanacağı ve RGB renk gamutu üzerinde renk körlüğü türleri üzerinden yeni bir renk gamutu oluşturulmalı veya tasarlanan program renk gamutunda bulunan rengin renk körlüğüne bağlı olarak hangi renk ve tonda çıktı vermesi gerektiğini hesaplayarak kullanıcı için en doğru tonu vermeli ve renk körlüğüne sahip kişilerin daha doğru renk tonlarını görmesini sağlamalı. Uygulamanın bu aşamada yapması gereken şey, gerçek renk tonları ve renk körlüğüne sahip kişi için doğru görmesini sağlayacak renk tonları arasında bir çeviri yapması ve renk körlüğüne sahip bireylerin doğru tonlarda görebilecekleri renkleri ortaya koyarak kullanıcı için iyi bir ekran deneyimi sağlamak.

  

4.     Neden bu projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz? 

Screen Glasses projesinin genel amacı dünya genelinde yakını ve uzağı görmekte sorun yaşayan ve/veya renk körlüğüne sahip kişilerin ekranları gözlük veya lens kullanmadan daha net ve daha doğru şekilde görmesi ve günlük hayatta uzun vakitler geçirdiğimiz ekranlar karşısında daha konforlu ve daha rahat vakit geçirmektir.

  

5.     Projenizin sektöre nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Ekran teknolojisi barındıran tüm teknolojik cihazlar üstünde kullanılarak telefon televizyon bilgisayar hatta araba ekranlarında kullanılabilecek bir proje. Görme kusurlarına sahip bireyler her ekranı en iyi şekilde kullanabilecek hale gelmiş olacaklar.

  

6.     Neden size yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Tasarladığım proje hem görme bozukluğuna sahip hem de renk körlüğüne sahip bireyler için tasarlandı ve bu kitle dünyada milyarlarla ifade edilebilecek kadar büyük bir kesime hitap etmekte. Günlük hayatlarını fazlasıyla kolaylaştıran ve ekran kullanımlarını rahatlatacak bir proje.

  

7.     Projeniz ile ilgili planlarınız ve hedefleriniz nelerdir, 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz?

Büyük ekosistem şirketlerinin (Apple, Samsung, Windows) işletim sistemlerinin içine entegre ettiğini ve milyonlarca insanın kullanımına sunabileceğini düşünüyorum.