Bir Fikrim Var: Yenilikçi İşleme Teknikleriyle Yüksek Mukavemetli Zırh Çeliklerinde Paslanmaz Çelik Kaynak Dikişi Ve Sertleştirme-Optimum Performans Elde Etme

Bir Fikrim Var: Yenilikçi İşleme Teknikleriyle Yüksek Mukavemetli Zırh Çeliklerinde Paslanmaz Çelik Kaynak Dikişi Ve Sertleştirme-Optimum Performans Elde Etme

1.     Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Merhaba. Benim adım İbrahim Yaylı. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında mezun oldum ve araştırma deneyimine sahibim. Her zaman meraklı bir ruha sahip oldum ve yeni bilgiler edinmeyi, deneme yanılmayla öğrenmeyi seviyorum. Yenilikçi fikirler üretmek ve bu fikirleri gerçeğe dönüştürmek benim için heyecan verici.

  

2.     Projenizin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısınız? 

Zırhlı araçlar kompleks yapılarla oluşturulmuştur ve bu nedenle tek parça zırh kullanımı büyük ölçüde mümkün değildir. Bu sebeple, zırhlı araçların üretiminde kaynak yöntemi tercih edilen bir yöntemdir.

  

3.     Projenizi detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

Paslanmaz çelik ile kaynak dikişi atılan Armox 600 T çelik numunelerinin nitrasyon işlemiyle sertleştirilerek sertlik, çekme dayanımı ve makro yapı analizleri gerçekleştirildi. Çalışmanın birinci aşamasında, Armox 600 T çelik numuneleri paslanmaz çelik ile kaynak dikişi atılarak birleştirildi. Bu kaynak dikişi, zırh çeliğinin mukavemet ve performans özelliklerini iyileştirmeyi hedefledi. Ardından, numuneler nitrasyon işlemine tabi tutularak yüzeylerinin sertleştirilmesi sağlandı. Nitrasyon, çeliğin yüzeyine azot atomlarının difüzyonunu içeren bir işlem olup, sertlik ve aşınma direncini artırmaya yöneliktir. İkinci aşamada, numunelerin sertlik ve çekme dayanımı ölçümleri gerçekleştirildi. Sertlik deneyleri, numunelerin yüzey ve iç bölgelerindeki mikro sertlik değerlerini belirlemek için Vickers sertlik testi kullanılarak yapıldı. Çekme deneyleri ise numunelerin mukavemet özelliklerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu deneyler, numunelerin maksimum gerilme, akma dayanımı ve elastisite modülü gibi parametrelerini ortaya koydu. Son olarak numunelerin makro yapısı ve yüzey morfolojisi de değerlendirildi. Bu analizler, kaynak dikişinin ve nitrasyon işleminin çeliğin yapısal özellikleri üzerindeki etkisini ortaya koydu. Bu tez çalışması, Armox 600 T zırh çeliğinin performansını artırmak için paslanmaz çelik kaynak dikişi ve nitrasyon gibi ileri işleme yöntemlerinin etkisini inceleyen kapsamlı bir araştırmayı temsil etmektedir. Elde edilen sonuçlar, zırh çeliklerinin güçlendirilmesinde ve uygulamalarında tasarım ve üretim süreçlerine değerli bilgiler sağlamaktadır.

  

4.     Projenizin sektöre nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Savunma sanayiinde elde edilen sonuçlar, ilgili parametrelerin seçiminde ve işlem koşullarının belirlenmesinde rehberlik sağlamaktadır.

  

5.     Projeniz ile ilgili planlarınız ve hedefleriniz nelerdir, 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz?

Asıl amacım, ısı girdisini azaltmak için zırh çeliğin kaynaklı bölge hariç tüm yüzeyi izocam ile kaplayıp balistik özelliğini korumak. Nitasyon ile kaynaklı bölge sertleştirmek.

 

E-posta: ibrahimyayl0640@gmail.com