Blog IFF Verilerinin Çalışma Mekanizması

IFF Verilerinin Çalışma Mekanizması

Günümüzde sivil ve askeri anlamda her türlü havacılık ve uzay faaliyetlerinin çalışması için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, çalışılan proje veya unsurun barındırdığı IFF (Identification Friend or Foe – Dost veya Düşman Tanıma Sistemi) Verilerine olan uygunluktur. Örneğin, bir tatbikat sırasında bile askeri ateşleme sisteminin nereyi hedef alacağının belirlenmesi, IFF verilerinden gelecek geri dönüşe bağlıdır.

II. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından bir liman baskını öncesi test edilen IFF Verileri veya IFF Sistemi zaman içerisinde ülkelerin askeri unsurlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Çeşitli ittifaklarla aynı amaç için bir araya gelen iki ülkenin silahlarının birbirini tanıması ve koordineli hareket etmesi askeri teknolojik aletlerin de omurgası olmuştur.

Tatbikatlar sırasında füzenin tanınması, hangi silahların düşman unsuru hangilerinin dost unsuru ayrımının yapılması, vurulacak hedefe yönelik nasıl bir ateşleme sistemi uygulanacağının belirlenmesi, dost ve düşman unsuru tanıma sistemi sayesinde koordineli hareket edilebilmesi gibi kritik karar mekanizmaları IFF Verileri sayesinde elde edilir. 

Günümüzde askeri alanda sıklıkla gördüğümüz ve askeri sorunlara çözüm için geliştirilmiş olan dost-düşman tanıma sistemleri arasında IFF verilerinin doğru aktarımı hayati önem taşımaktadır. Eğitim aşamasından operasyonel boyuta kadar her alanda kullanılabileceği için pek çok farklı modda programlanmıştır. Hepsinin ortak amacı ise sivil veya askeri unsurların yer birimlerindeki ikincil radarlar olarak tanımlanan SSR cihazlarının ve diğer taşıtlardaki transponder sistemlerin (her türlü ateşli silah taşınması da dahil olmak üzere) tespitini sağlamaktır.

IFF Verilerinin en sık kullanılan 4 modu ve 1 alt modu bulunmaktadır.

Mod1: Genellikle gemilerde kullanılan modudur. Gemiye yakın her türlü denizaltı, uçak gemisi, ticari gemi, ve yük gemilerinin tespiti için kullanılır. Ayrıca bazı uçakların tespiti için oldukça uygundur. Düşük maliyetlidir ve diğerlerine göre güvenirliği daha düşük bir moddur.

Mod2: Uçaklar tarafından kötü hava koşulları olduğu zaman tercih edilen bu mod, kule ile olan bağlantı, rule talimatları alımı, gemilerle olan bağlantı ve gemilere yapılacak inişlerin ayarlanması için ideal bir moddur. Bu mod sivil havacılıkta, bazı eğitim ve test aşamalarında uçakların kalkış ve seyir takiplerinin kontrol edilmesinde de kullanılır.

Mod3: Hem askeri hem sivil havacılığın en çok kullandığı moddur. Bu mod hava koşullarından en az etkilenen ve içerdiği paketler sayesinde anlık veriye müdahale etme imkanı veren bir moddur. Uçakların konumunu ayarlar ve düşman-dost unsuru ayrımını yapabilmesi açısından güvenli bir algoritma içerir.

Mod4:  Askeri operasyonlar sırasında tercih edilen ve genellikle üst-alt kademesine uygun olarak programlanmış bir moddur. Her türlü unsurun dost veya düşman olarak anında tespit edilmesini sağlar. Bunun yanında kendisini bu tanımlama sonrasında koruma, anlık refleks hareketleriyle konumunu değiştirebilme ve bazı özel kodlanmış veriler ile emir almaksızın gerekli gördüğünde müdahale edebilen otonom bir sistemdir. Son zamanlarda bazı uygulamalarla giderek yoğunlaşması bizlere yeni nesil askeri taktiklerin de geliştiğini göstermektedir. En güvenli moddur ve şifrelidir.

Mod C: Uçakların irtifa bilgilerinin kontrolü sağlayan bu modun tek başına kullanımı çok nadir olsa da hemen hemen her mod ile birlikte rahatlıkla kullanılabilmektedir.