Savunma Sanayii Sektöründe İstenen Becerilerin Kaç Tanesi Sizde Var?

Savunma Sanayii Sektöründe İstenen Becerilerin Kaç Tanesi Sizde Var?

Gün geçtikçe proje tabanlı bir dünya düzenine ayak uydurmamızdan dolayı proje yönetiminin ilk sırada olması büyük bir sürpriz değil. Bu beceri, karmaşık iş akışları da dahil olmak üzere tüm iş akış süreçlerinde gereklidir. Böylece büyük pastada kendisine %17 gibi büyük paylardan birini almıştır.

Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır. Her projenin silah, iletişim, RADAR ve muharebe sistemleri kurması gerekliliği, sistem mühendisliğinin savunma sektöründe önümüzdeki on yıl boyunca yüksek talep göreceği anlamına geliyor.

Uluslararası iletişim kabiliyeti

Aklımıza burada gelen ilk şey İngilizce olur. Aslına bakılırsa savunma sanayii için de öyle sayılır. Dil bilme ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip edebilme özelliği sizleri bir adım daha öne çıkartacaktır.

Sistem Entegrasyonu

Sistem Entegrasyonu; birden fazla sistemin bir araya getirilerek tek bir sistem olarak çalışmalarını sağlamaktadır. Sistem entegratörleri bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreç yönetimi veya programlama gibi çeşitli teknikleri kullanarak ayrık sistemleri bir araya getirirler. Böylece çalışma ortamındaki birden çok etkeni bir araya toplayabilen kişiler savunma sanayii için büyük bir öneme sahiptirler.

Konfigürasyon Yönetimi

Konfigürasyon Yönetimi, ürünün yaşam döngüsü boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi olarak anlaşılmalıdır. Kalite yönetimi altındaki bütün öğeleri geliştirme, üretim ve destek yaşam sürecine tekniksel ve yönetsel yön uygulayan bir yönetim disiplinidir. Eforun tekrarını önler ve planlanan, yürüyen etkinliklerimizi kontrol altında tutar ve gerektiğinde Proje Yönetimine tam ve doğru bilgiyi verir. Ürün ile ilgili bütün veri ve değişikliklerini kaydettiği için ürünün yeniden yapılanması sürecini minimuma indirir. Böylece yeni inovasyonlara fazla zaman ayrılabilir.

Lojistik ve Çizelgeleme

Lojistik ve çizelgeleme de kişilerde aranan özelliklerdendir. Diğer sektörler için de aranan bu beceriler savunma sanayii platformunda ön plana çıkartacak olgular olarak göze çarpmaktadırlar.

Veri ve istihbarat konusundaki artan bağımlılığımız, bilgi sistemleri (% 6) becerilerinin, gelecekteki tüm platform ve projelerin önemli bir parçası olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

İş yönetiminin (% 8) ve etkileşim olgusunun (% 11) yumuşak beceriler diye adlandırılan kısımda yer alması savunma şirketlerinin dikkat çekmesine engel olmamıştır.

İnsanlar bütün bu becerilere doğuştan sahip değildirler. Önemli olan bir amaç belirleyip ona ulaşmak istemekten geçtiği gibi sunulan fırsatları iyi değerlendirmek ayrı bir meziyettir. Bu zorlu yol da ancak bilim ve fenden geçer.

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

Mustafa Kemal Atatürk