Türkiye Savunma Sanayii İhracatta Büyüyor

Türkiye Savunma Sanayii İhracatta Büyüyor

Cumhurbaşkanlığına 2018 yılında bağlanan Savunma Sanayii Başkanlığı ise, ülkemize daha modern bir savunma altyapısı sağlama ve hükümetin acil durumlarında güvenlik ve istihbarata dair ihtiyaçlarını tedarik etme faaliyetleri yürüten bir kurumdur. Bu doğrultuda Savunma Sanayii Başkanlığı 2012-2016 Stratejik Planında Türkiye’yi savunma ve güvenlik teknolojilerinde öne çıkarmak için yürütülen sanayileşme, teknoloji ve tedarik programları faaliyetlerini misyonu haline getirmiştir. Bu misyon kapsamında hizmete alınan faaliyetler Türkiye’nin yurtdışına bağlılığını önemli ölçüde azaltmıştır. Savunma Sanayii Başkanlığı mevcut durum raporuna göre 2002 yılında yalnızca 66 savunma projesini yaklaşık %80 dışa bağımlılık oranı ile yürütürken; geldiğimiz noktada %65 in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayımız yaklaşık 9 kat artarak 553’e ulaşmıştır.

Savunma sanayii, milli ve yerli savunma faaliyetlerinin geliştirilmesinin ardından ihracatta sürdürülebilirlik gücünü artırmak için çalışmalar yapmıştır. Güçlü ordu kavramı ve mevcudiyeti, Türkiye hükümetine yerel ve küresel alanda daha güçlü karar verme yetkisi kazandırır. Orduyu güçlü kılmak içinse savunma sanayii gerekli araç ve teçhizatları üretimini yapmaktadır ve yerel kullanım harici bu ürünleri ihraç etmektedir. Askeri istatistik sitesi Global Fire Power’ın yayınladığı en güçlü silahlı kuvvetleri listesinde 121 ülke arasında Türkiye 8. sırada yer almaktadır.

Türkiye savunma sanayii sürekli gelişme gösterirken, yatırımlarıyla birlikte ihracat hacmini de büyütmektedir. Küresel Güç Vizyonu oluşturulurken ekonomik, teknolojik ve siyasi güç kritik önem ifade etmektedir. Savunma sanayii de bu alandaki gücün oluşturulmasında ülkeler için büyük fırsatlar sağlıyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi savunma sanayi ihracat faaliyetleridir. Türkiye İhracatçılar Meclisi raporuna göre, savunma sanayi, Türkiye’yi küresel etkinlik adına öncü kılmak için yapılan icraatlar sonucunda, savunma ve havacılık ihracatlarını 2017’nin ilk yarıyılında 795,7 Milyon Dolar olan rakamlarını 2018’in ilk yarıyılında 906,4 Milyon Dolar’a yükselterek yaklaşık %14’lük bir artış göstermiştir.

Birçok ülkeyle çalışılmasına rağmen bu kapsamda yapılan ihracatların 3’te 1’inden fazlası ABD’ye yapılmıştır. Bu da kısaca ABD ile yapılan ihracatın geçen dönemden bu yana %8 arttığını gösteriyor. Bunun dışında savunma sanayi Avrupa, Asya ve Arap ülkeleriyle ihracatlarında da artış gözlemlenmiştir. Örneğin; ABD’den sonra %10’luk bir ihracat artışıyla ikinci sırada Almanya ve 37 kat ihracat artışıyla Çin bu ülkeler arasındadır.