Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açısı

Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açısı

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de girişimcilik konusunda öncü kuruluşlardan olan İTÜ ARI Teknokent ile Adgager'ın birlikte yayınladığı raporda Türkiye'deki öğrencilerin girişimciliğe ve ekosisteme bakış açıları incelendi. Çalışma, Türkiye'de öğrenim gören lisans öğrencileri üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %65'i, mezun olduktan sonra girişimci olmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu öğrencilerin %33'ü, kendisine başarıyı getirecek yaratıcı bir fikre sahip olduğuna inanıyor. Rapora göre öğrencilerin %75'i, girişimciliğin öğrenebilir bir şey olduğunu ve girişimcilik eğitimlerinin lise düzeyinde verilmesi gerektiğini düşünüyor. Girişimciliği düşünen gençlerin %57'sinin girişimciliği tercih etme sebebi, kendi işini sahibi olmayı istemek.

 Teknoloji Alanı Ön Planda

Girişimciliği düşünen gençlerin, kendilerine çizdikleri yolda teknoloji temelli girişimler ağır basıyor. %26 oranında teknolojiye odaklanmayı düşünen gençler, Bulut Tabanlı (Cloud) girişimler ve Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi (AI/Machine Learning), donanım, IoT (Nesnelerin İnterneti) gibi konuları tercih ediyor. 

Kaynak