Blog Veri Bilimi ve Yapay Zeka Teknolojileri

Veri Bilimi ve Yapay Zeka Teknolojileri

Dijital çağın en büyük mal varlıkları “veriler” olarak tanımlanmaktadır. Sürekli akan, değişen ve yüklü miktardaki veri, büyük veri (big data) kavramına karşılık gelmektedir. Adeta bir sermaye haline gelen büyük veri, endüstrinin her alanına doğrudan nüfuz etmektedir. Bugün pek çok kurum, kuruluş ve şirket, büyük verinin sunduğu fırsatlardan yararlanarak analizlerde bulunmaktadır.

Veri her yerdedir. Dağınıktır ve erişilebilirdir. Veri bilimi, sezgisel gözlemlerle elde ettiğimiz bilgileri daha derin ve kullanılabilir bir seviyeye taşımamızı sağlayan süreçleri barındırmaktadır. Verinin işlenmesi ve analizinin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için topladığımız verilerin özenli bir şekilde kayıt altında tutulması gerekir.

Önemli olan bu veri yığınını anlamlı bir hale dönüştürüp ihtiyaç dahilinde kullanmaktır. Büyük veri, veri setleri ile etkili ve kullanılabilir hale getirilmektedir. Hassasiyetle toplanan veriler aracılığıyla büyük veri setleri oluşturulur. Bu setler, varolan verilerin düzenlenmiş ve yapılandırılmış halini içermektedir. Büyük veri içerisinde  doğru soruların sorulması  ve belirli kalıpların kullanılmasıyla, firmaların ihtiyaçlarına cevap veren veri setleri oluşturulur.

 

 

 

Veri setleri oluşturmak için büyük hacimli ve yapılandırılmış/yapılandırılmamış halde bulunan verileri dikkatlice işlemek gerekmektedir. Bunu yaparken hız ve sürat, veri setinin güncelliğini ve kullanılabilirliğini artırmaktadır. Hız ve süratin önemli olduğu veri setlerinin bir örneği, sosyal medyadan elde edilen verilerle oluşturulan veri setleridir Sosyal medya kanallarını içerecek bir veri setinin her saniye gerçekleşen paylaşımları içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Veri setlerinin güncelliği çalışmaların sağlıklı ilerlemesi için önem arz etmektedir.

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte büyük miktarda veri yığınları meydana gelmiştir. Bu da mevcut veri yığınları arasındaki anlamlı ilişkilerin, yapıların ve eğilimlerin ortaya çıkarılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu noktada gelişen yapay zeka teknolojilerinin alternatif veri setlerinin oluşturulmasında ve büyük verinin işlenmesinde veri bilimine katkı sunacağı öngörülmektedir.

 

 

Verinin elde edilmesinden işlenmesine kadar veri bilimin her alanında kullanılabilecek olan yapay zeka teknolojileri, geleneksel veri  analiz yöntemlerinden daha verimli sonuç elde edilmesini sağlamaktadır. Büyük verinin ve analizinin önemini kavrayan ve yönetim süreçlerine dahil eden şirketler bu alanda daha hızlı, daha etkili sonuç almak için yapay zeka teknolojileri ile güçlendirilmiş veri analiz süreçlerine entegrasyonu teşvik etmektedirler. Öyle gözüküyor ki endüstri 4.0 teknolojileri veri biliminde olduğu gibi daha pek çok alanda kullanıcılarına yeni fırsatların kapısını aralayacaktır.