Yalnız Kurtların Motivasyonları

Yalnız Kurtların Motivasyonları

Yalnız kurt terörizminin ulaşabileceği kapasitesinin en tehlikeli göstergelerinden biri radikal görüşün radikal eylem için araç ve fırsatları bir araya getirmesidir. Bu noktada radikal eylem ve radikal görüş arasındaki farklara bakmak gerekir. Radikal düşünce ve eylem arasındaki farklardan biri her radikal düşünceye sahip kişinin radikal eylemde bulunmamasından kaynaklıdır. Bu yüzden radikal düşüncenin eylemleşmesi ayrı bir piramit ile gösterilmektedir.

Radikal Düşünce Piramidi bir merdiven değildir. Bireyler piramit içerisinde aşağı ve yukarı doğru hareket edebilmektedirler. Piramit alttan üste doğru katmanlanmaktadır. En altta olanlar tarafsızları ifade etmektedir. Sonrasında ise sempatizanların bulunduğu katman yer alır. Sempatizanlar belirli bir görüşe sempati duyarlar ancak o görüş için şiddet uygulamayı reddetmektedirler. Daha sonra ise haklılar (justifiers) piramit içerisinde tanımlanmaktadır. Bu katmandaki bireyler şiddet uygulamazlar ancak şiddet eylemlerinin haklılık payı olduğunu düşünmektedirler. Piramidin en üst noktası ise kişisel ahlaki yükümlülükleri içermektedir. Yani bireyler yaşanan olaylara karşı ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu düşünmektedirler.

Radikal eylem piramidinin aşağıdan yukarıya doğru konumlandırılmasında temel katmanda grup için hiçbir şey yapmayan bireyler yer almaktadır. Bir üst katmanda yer alan aktivistlerse haklı buldukları dava için yasalara uygun eylemde bulunmaktadırlar. Bir üst katman ise haklı bulduğu dava için yasal olmayan eylemlerde de bulunan radikalleri içermektedir. En üst katman ise teröristleri ifade etmektedir.

Horgan, radikalleşme ve şiddet üzerine yaptığı analizde bireyleri şiddete götüren tek bir yol olmadığını ifade etmektedir. Bir kişiyi şiddete iten etmen diğerini iten etmenden tamamen farklı olabilmektedir. Yalnız aktör terörizminde de birey şiddet ilişkisi iki farklı şekilde açıklanabilmektedir. Birincisi şiddete yatkınlık hali zaten bireyin ruhunun bir parçası olabilmekte ikincisi ise tetikleyici bir olayın olması şiddet içeren eylemler için itici bir güç olabilmektedir.

Yalnız kurtlar eylemlerini pek çok farklı motivasyonla yapabilmektedirler. Bunlardan biri kişisel sebeplerdir. Saldırgan siyasi toplumsal hiçbir amaç gütmeden sadece kişisel sebepleri ile eylem gerçekleştirebilmektedir.  Bazı saldırganlar ise heyecan, statü veya para arayışı içindedirler. Diğer bir kesim saldırganlar ise bir gruba dahil olmak veya dahil hissetmek amacıyla yalnız saldırılar gerçekleştirmektedirler.

Görüldüğü üzere yalnız kurtlar için tek bir profil oluşturulamamaktadır. Tek bir profil olmadığından model olarak benimsenip üzerine çalışılacak vaka bulmak neredeyse imkansızdır. Gill, Horgan ve Deckert, yalnız kurt saldırıları gerçekleştiren veya fail olarak nitelendirilebilecek 119 kişinin motivasyonlarını incelemiştir. Nihayetinde bu üç araştırmacı da yalnız kurt teröründe tek bir davranış modeli olmadığı sonucuna varmıştır.

Bunu iki örnek üzerinden açıklayacak olursak 1978–1995 yılları arasında 16 ayrı bombalı saldırıda bulunmuş Ted Kcyzinski bir matematik dehasıydı. 16 yaşında Harvard’a kabul edildi.  Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde matematik alanında doktora yapmıştı. En genç akademisyen profiline sahipti. Sanayi toplumunu geleceği üzerine düşünceleri vardı ve bu konuda yazdığı manifestoya dikkat çekmek istiyordu.

1991 yılında İskoç bir ailede dünyaya gelen Avustralyalı Brenton Trant ise 2019 yılında sosyal medya aracılığı ile canlı yayın yaparak Yeni Zelanda’da camiye saldırı düzenledi ve 49 kişinin ölümüne sebep oldu. Saldırıya balkanlardaki partizanların müzikleri eşliğinde giden teröristin kullandığı silahın üzerinde daha önce dünyanın çeşitli yerlerde Müslümanlara karşı katliamlar gerçekleştiren katillerin adları yazıyordu. Yani saldırgan dünyadaki benzer örneklerine sempati duyuyordu. Ancak Trant’ın geçmişte kişisel eğitmen olarak çalıştığı spor salonunun yöneticisi Tracey Gray, CNN’e açıklamasında Brenton Trant için “Herhangi biri kadar normal bir insandı. Hiçbir aşırılıkçı görüş ortaya koyduğunu veya çılgınca bir davranışını görmedim” diyerek şaşkınlığını anlatmıştı. Yani görüleceği üzere saldırganların belirli bir profili yoktur ve saldırganlar çok farklı motivasyonlarla hareket edebilirler.

Capellan ise ideolojik veya ideolojik olmayan politik veya apolitik saldırıların karşılaştırılmasında benzerlikler keşfetmiştir.  Bir kişiyi şiddete iten şeyin, temel sosyal ve psikolojik faktörlerinin benzer olduğu sonucuna varmıştır, ancak şiddetin tezahürü büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

İdeolojik özerklik ve sosyal yeterlilik yalnız kurt saldırganları için önemli iki motivasyonu ifade etmektedir. Yalnız kurtlar da diğer grup teröristlere göre daha fazla sosyal yabancılaşma olduğu gözlemlenmektedir. Saldırganların motivasyonları bu özellikler neticesinde belirlenmektedir.

Yalnız kurt karmaşık politik, kişisel, duygusal ve sosyal faktörlerin karışımıyla motive edilmektedir. Uyguladığı şiddete gerekçe olacak şekilde duygusal ve davranışsal özelliklerle iç içe geçmiş kişisel ve ideolojik şikayetleri bulunmaktadır. Yalnız kurt teröristlerinin birçoğu derin ideolojik inançlara sahip değildir. Ancak bir grubun rehberliği olmadan hareket ettiği gibi bir grubun ideolojisini içsel olarak yorumlayıp yüksek oranda ideolojik olarak motive de olabilmektedirler. Kişisel veya ideolojik bir şikâyetten kaynaklı şiddet için bir başka potansiyel gözlem, saldırganların yaşamlarında stres yaratan faktörlerin varlığıdır. Stresin sebepleri ilişkilerde çatışmalar, finansal sıkıntılar, iş veya okulla ilgili sorunlar veya yasal sorunlar gibi nedenlere uzanmaktadır.

Web ağlarının yalnız kurt saldırılarının artmasında etkisi olduğu gözlemlenmektedir.İnternet aleminin ve sosyal medyanın yalnız aktör teröristler tarafından da kullanılmaya başlanması bu bireylerin daha da fazla ayrışmasına, radikalleşmesine ve öfkelenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden medyaya büyük rol düşmektedir. Saldırılar sonrası yaptıkları haberlere, kullandıkları dile, kullandıkları görsellere son derece dikkat etmelidirler. Ayrıca tehdit oluşturabilecek sosyal medya platformları sürekli takip edilmelidir.