Yazılım Mühendisi

CEY Savunma ve Simülasyon Sistemleri

Ankara

22.05.2020 - 26.06.2020 | 22.07.2020

Yazılım geliştirme projelerinde, nesne yönelimli programlama konusuna hakim, C++ dilinde etkin kod geliştirebilecek, tasarım örüntülerini kullanabilen, zamanını verimli kullanan, üretkenliği yüksek, takım çalışmasına uygun yazılım mühendisleri arıyoruz.


Tercih öncelikli alanlar;

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
  • C++’da profesyonel çalışma deneyimi ve C++ kütüphaneleri üzerinde deneyim (Qt, boost, tbb, vb.)
  • Simülasyon teknolojileri konusunda deneyim
  • Savunma sanayii alanında, simülasyon modelleme projelerinde çalışmış olmak
  • İyi derecede İngilizce bilmek
  • Kişi Güvenlik Belgesi almaya engel bir durumu olmamak