5 MADDEDE PROJE YÖNETİM UZMANI

1. Proje Yönetim Uzmanı Ne Demek?

Herhangi bir iş süresince yapılan tüm çalışmaların düzenlenmesini yapan, bu çalışmaların denetimi ve kontrollerinin belirli disiplinler aracılığı ile ilgili alana bağlı olarak analizlerini çıkarabilen, gerekli görüldüğü durumlarda sonraki projelerle bağlantılı şekilde raporlama yapan insanların işten veya projeden maksimum verimi elde edebilmek için gerekli düzenlemeleri yapanlar, Proje Yönetim Uzmanı unvanını alırlar.

Çalışılan projelerin başlangıç aşamasından son aşamasına kadar türlü yönetimi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi bu mesleğe aday kişilerin en belirgin özelliğidir. Gerekli görüldüğü takdirde projenin akışına müdahalelerde bulunma, proje aşamalarının işleyişini belirleme, gerekli ekipleri ve araçların istihdamını sağlamak gibi hemen her ayrıntıdan sorumlu kişilerdir.

2. Proje Yönetim Uzmanı Ne İş Yapar?

Belirli bir iş tanımı olmayıp çalışan alan ve sektöre göre farklı iş dallarında aktif olarak rol alabilen Proje Yönetim Uzmanları, bulundukları iş koluna göre farklı sorumluluklara sahiptir.

Tanımından da anlaşılacağı üzere çalışan proje ile ilgili her ayrıntıdan sorumlu olup gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi için geniş bir bilgi deneyimine ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Tam, yarı ya da proje bazlı çalışma stillerine sahip olacağı için projenin başarıya ulaşması kadar süreç içerisindeki aşamaların her birinde aktif şekilde rol alması gerekmektedir.

Projenin lansmanının yapılması, proje aşamalarının belirlenmesi, bu aşamalarda hangi ekiplerle birlikte çalışılacağına karar verilmesi, en uygun şekilde zaman ve bütçe ayarlamasının yapılması, ihtiyaç halinde bu aşamaların kontrolü ve takibi için gerekli toplantıları organize etmesi ve bu toplantı sonuçlarının detaylı analizinin yapılması, ekip içerisinde koordinasyonu sağlama ve performans ölçütlerini belirlenmesi gibi temel sorumluluklara da sahiptir.

3. Nasıl Bir Eğitim Gereklidir?

Proje Yönetim Uzmanı adayı olan kişiler tüm bu becerilere sahip olabilmek için çeşitli kurslara katılıp eğitim alabilirler. Ayrıca konferans, kurslar, seminerler ve bazı lisans programlarının öğrenimi gibi birçok eğitime katılabilirler. Tüm bu testleri ve eğitim süreçlerini başarı ile tamamlayan adaylar sahip oldukları sertifika ile bu meslek tercihinde bulunma hakkına kavuşabilirler.

4. Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Proje yönetim uzmanı olmak isteyen adaylar büyük bir şirket içerisinde çalışma imkanı yakalayabileceği gibi daha küçük ölçekli bir takım kuruluşlarla da yakından iletişim halinde olup proje yönetebilirler. Ancak her nerde çalışılırsa çalışılsın bu adaylardan beklenen en büyük özellik sorumluluk sahibi olmaları ve hiçbir sorumluluktan kaçmadan gerçek zamanlı proje zamanlayıcısı olmalarıdır. Bundan dolayı tecrübe, bir adayı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında gelir. Tecrübe kadar geniş bilgi birikimine sahip olmaları ve çalışan alan ile ilgili projenin yürütülmesi konusunda hemen her türlü ihtimale göre bir planlama anlayışına sahip olmaları hayati derecede önemlidir. Bu bağlamda insan ilişkilerinde başarılı, sektörü yakından tanıyan, insan kaynakları ile uyumlu iş götürebilecek seviyede olan ve en azından İngilizceyi ileri seviyelerde kullanabilecek düzeyde olmaları sahip olmaları beklenen özelliklerindendir.

5. Ön Plana Çıkabilmek İçin Neler Yapılmalıdır?

Özellikle alınan eğitimin ve sertifikaların doğrudan çalışan alana yönelik projelere hitap edebilmesi çok önemli  bir konudur. Bu bağlamda Proje Yönetim Uzmanı ilanlarına başvuruda bulunacak adayların aldıkları sertifikaların kalitesinden emin olmaları, tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanmaları ve öz geçmişlerinde daha önce çalıştıkları projelere dayalı referans gösterebilmeleri iş başvuruları sırasında ön planlara çıkmalarına neden olacaktır.