Coşkunöz Eğitim Vakfı

  • Eğitim
  • Diğer
  • 1988
  • #Bursa
  • 1 - 10

Firma Hakkında

Gençlerimizin kendi potansiyellerini fark etmeleri, çok yönlü, eğitimli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata geçiriyoruz. Farklılık gözetmeksizin sürdürdüğümüz Burs Programımız ile sağladığımız binlerce eğitim desteğinin yanı sıra, ülke sanayisine nitelikli iş gücü yetiştirmek; gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacı ile yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Yolculuğumuzun başladığı 1988’den bugüne kuruluşumuzun yapı taşı olan eğitimin üstünlüğüne olan inancımızla; ; gençlerin mesleki eğitimlerini ve kişisel gelişimlerini destekliyor, hayal ettikleri gelecek için onlara rehberlik ediyoruz.