HÜKÜMLER

SÖZLEŞME HAKKINDA

Aday, "Üye Ol " veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, vizyonergenc.com TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni akdetmiş olur.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için SAVUNMA SANAYİİ AKADEMİSİ PROJESİ VİZYONER GENÇ WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ’ne bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politikamıza’da tabidir.

TANIMLAR

Bu Sözleşme’de geçen;

Şirket: TR Eğitim ve Teknoloji Anonim Şirketi’ni,

Sözleşme: Hizmet Sözleşmesi’ni,

Platform:  https://vizyonergenc.com sitesini,

Aday: İş veya staj arayan Platform üyelerini,

İşveren Müşteri: Çalışan veya stajyer arayan kullanıcıları,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

HİZMETLERİMİZ

İş bu Sözleşme, halihazırda www.vizyonergenc.com alan adı aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler için geçerlidir. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda verdiği ve Platform'da paylaştığı özgeçmiş bilgileri dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.
 • Özgeçmişiniz, "sadece başvuru yaptığınız firmalar" ile paylaşılır. Özgeçmişiniz vizyonergenc.com ile çalışan, sadece başvuru yaptığınız firmalar tarafından görüntülenebilecektir.
 • Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Platform'da yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun vizyonergenc.com ile vizyonergenc.com’un işveren müşterisi konumunda olan ve başvuru yaptığı firmalara geçtiğini,
 • Aday, Şirket'in, Aday'ın firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili işveren müşteri ile müştereken sorumluluğu olduğunu,
 • İşveren müşterilere, adayın onayı ve bilgisi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde, Şirket'in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.

Herhangi bir tarihte Aday, firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Şirket' e veya direkt olarak söz konusu firmaya kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir.

Aday, istediği bir zaman diliminde Platform‘da yer alan özgeçmiş bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş bilgilerinde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

vizyonergenc.com ‘un işveren müşteri sistemlerine entegrasyonu olan müşteriler, adaya ait özgeçmiş bilgilerini vizyonergenc.com üzerinden, kendi sistemlerine uygun formatta aktarabilme imkanına sahiptir, bu durumda işveren, aktarılan özgeçmiş bilgileri üzerinde işlem yapabilir. vizyonergenc.com ‘un, bu şekilde aktarılan özgeçmişler üzerinde kontrol ve müdahale hakkı yoktur. Bunun yanında özgeçmiş entegrasyonu anlaşması olan işveren müşterilerin, kendi sistemlerine aktardıkları özgeçmişlerinin güvenliğinden, işveren müşterinin kendisi sorumludur. Benzer şekilde, bu entegrasyon ile, müşteri kendi kullandığı yazılım üzerinde iş ilanı oluşturup, aynı anda vizyonergenc.com sistemi üzerinden, vizyonergenc.com formatında ilan yayınlayabilmektedir. Bu durumda da adayın ilana yaptığı başvuru esnasında ilettiği bilgilere vizyonergenc.com' un müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Adayın, ilana başvuru yapması esnasında, vizyonergenc.com sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek, başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasına yönlendirilmesi durumunda, bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediği dosyalar, vizyonergenc.com sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerine işlenmekte, firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir. Bu ilan tipine başvuru yapan adayın başvurusu üzerinde vizyonergenc.com müdahale hakkı bulunmamaktadır. 

Aday, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekebilir. Bu durumda, başvuruya ait kişisel veriler işveren müşteri tarafından görünmez. Aday İşveren Müşteri'ye yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir. Başvuru geri çekilene kadar olan süreçte Müşteri başvuruya ait kişisel verilere erişebilir. 

Platform'da verilen bağlantı veya bağlantılar takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket'in, özgeçmiş bilgileri oluşturma formunda aday tarafından verilen bilgiler ile varsa aday tarafından Platform'a yerleştirilen özgeçmiş bilgilerinin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.

Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ve/veya staj ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini' Şirket'in, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket'e iletmesi gerekir.

ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket'in aday tarafından platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Aday iş bu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, kendisine gönderilen e-postada yer alan "Abonelikten çık’’ veya ‘’Üyelikten ayrıl’’ bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir. Aday ‘’Bültenden ayrıl’’ bağlantısını kullanarak Vizyoner Genç Bülten bildirim listesinden ayrılabilir. 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabını dondurabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

Adayların yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır. 

 1. Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.
 3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Başvuru süreçlerinde adaya iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.
 5. Hesap yalnızca adaya bu nedenle; güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi, şifreyi güvende ve gizli tutmayı, hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda Yasalara ve Sözleşme'ye uymayı kabul etmektedir. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden aday sorumludur.
 6. Aday, Platform’da herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
 7. Adayın, özgeçmiş bilgileri dahil Platform’da girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
 8. Aday, Platform’da ve özgeçmiş bilgilerinde, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
 9. Aday, Platform’da, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 10. Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 11. Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
 12. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

TR Eğitim ve Teknoloji Anonim Şirketi

İletişim Bağlantısı: https://vizyonergenc.com/bize-ulas

Adres: Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ TEKNOKENT, TUSAŞ Ar-Ge Binası B Blok, 06800 Çankaya/Ankara