BOTEK ARGE KİMYA A.Ş

  • Kimya
  • Özel Şirket
  • 2016
  • #Ankara
  • 11 - 50

Firma Hakkında

Botek Ar-Ge Kimya A.Ş. “Yenilikçi ve inovatif fikirleri, alanında uzmanlaşmış insan kaynağı ile işleyerek, yerli ve milli ürünler, kazanımlar elde etmeyi amaç edinmiş bir çalışma grubudur.” Bu çalışmalarımızda temel hedefimiz, faaliyet alanları çerçevesinde kimya teknolojisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, ithalat yerine ihracatı artırarak ekonomik değer üretmek, istihdam artışına katkı sağlamak, ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik bilgiye sahip mühendisler yetiştiren milli bir savunma şirketi olmaktır.

Botek Arge Kimya A.Ş., Milli Savunma Sanayii ihtiyaçlarına yönelik kimya alanında hammadde, ara madde ve nihai ürünlerin tamamının yerli kaynaklarla sağlandığı, üretim süreçleri tarafımızca tasarlanmış ve tamamlanmış çözümler ve ürünler ile karşılanması noktasında kritik bir role sahiptir.