AKGÜN

  • Sağlık Bilişimi
  • Özel Şirket
  • 1986
  • Ankara
  • 501 - 1000

Firma Hakkında

AKGÜN Yazılım, 1986’dan bu güne kadar kendi iç kaynakları ile geliştirdiği %100 yerli üretim olan ürünleri ve sağlık sektöründe %20'lik pazar payı ile sektöre yön vermektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki deneyim ve tecrübesiyle AKGÜN; 

- İş Süreçleri Yönetimi, 

- Karar Destek Sistemi, 

- Görüntüleme/ Görüntü İşleme, Mobil Uygulamalar, 

- Bulut Bilişim, 

- Web Teknolojileri, 

- Yapay Zeka, IOT (Internet of Things), 

- Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları ile uzmanlığını kanıtlamış olup yurt içinde ve yurt dışında 400’den fazla kurumsal müşteriye eş zamanlı olarak hizmet vermektedir.

AKGÜN;

- Araştırma ve geliştirmenin getireceği rekabet üstünlüğünün bilinci ile Ar-Ge şirketi olarak çalışmaktadır. 

- Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin yolu Ar-Ge’den geçtiği bilinciyle hareket etmektedir. 

- Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bu anlamda farklılaşabilmek için Ar-Ge’ye dayalı ekonomi politikaları uygulamaktadır. 

- Yazılım üretiminde dünya ölçeğinde en ileri teknolojileri üretmekte ve kullanmaktadır. 

- Sağlık Bilişiminin yanında eğitim, telekomünikasyon, savunma, kamu, özel sektör ve e-devlet alanlarında yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri ile birlikte son derece katma değerli ürünler ortaya çıkarmaktadır.