IVMER

 • Uzay ve Hızlandırıcı
 • Devlet Dairesi
 • 15 Nisan 2019
 • Ankara, Çankaya
 • 15 - 35

Firma Hakkında

İVMER; Dünyadaki gelişmelere paralel olarak uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin uygulaması konusunda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hedeflere ulaşılabilmesi, bu doğrultuda teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığın en aza indirgenebilmesi, geliştirilecek özgün teknolojilerle dünya pazarında pay ve söz sahibi olunabilmesi için ülkemizin teknolojik ve bilimsel gelişimini destekleyecek bir uzmanlık ve teknoloji merkezi olma yolunda, 15 Nisan 2019 tarihli ve 30746 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile ODTÜ bünyesinde kurulmuştur. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’nden bilgi transferiyle atılan temellerle kazanılan uzmanlık alanları kapsamında;

 • Temel araştırmaların yapılması,
 • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Uzmanlık alanlarına yönelik tasarım, analiz, sertifikasyon testlerinin yapılması ve teknoloji desteğinin verilmesi,
 • Çalıştaylar ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
 • Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin koordinasyonu konularında hizmet verilmesi,
 • CERN ile işbirliklerinin kapsamını ve etkinliği geliştirilerek Türkiye’nin asosiye üyelikten tam üyeliğe geçişin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

İVME-R’de mevcut ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı (SDH) ve kurulmakta olan altyapı sayesinde kazanılan uzmanlık ile üretilen teknolojilerin endüstriye aktarılması ve bu konularda sanayiye destek verilerek, özgün uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda ülkemizde kritik bir hamle yapılmştır. İVME-R ile Türkiye’nin bu sektörde sadece müşteri ve kullanıcı olmaktan çıkarılarak dünya pazarına özgün ürünleri satabilen bir konuma getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca elde edilecek altyapı sayesinde test ve sertifikasyon gibi konularda hâlihazırda yurt dışına gitmekte olan döviz yurt içinde kalması da hedeflenmektedir. İVME-R, uzay ve hızlandırıcı sektöründe ürün geliştirmeye çalışan firmaların ve bu konularda araştırma yapan üniversite ve araştırma kurumlarının da kullanımına açık bir merkezidir. İVME-R’in kurulmasına temel teşkil eden “Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı” ile ODTÜ SDH’nin kuruluşu T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.