ASARTECH Arge Tasarım Mühendislik A.Ş.

  • Savunma Sanayii
  • Özel Şirket
  • 2016
  • İstanbul
  • 11 - 50

Firma Hakkında

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezinde 2016 yılında kurulan ASARTECH ARGE TASARIM MÜHENDİSLİK A.Ş.; Teknopark İstanbul ve Hacettepe Teknokent Ankara’da bünyesinde 40 çalışanıyla faaliyet gösteren, 40 GHz.e kadar dar ve geniş bant RF ve Mikrodalga elektroniği çözümlerinde ithal ikamesi sağlayan, üçüncü parti milli mikroelektronik bileşen tedarikçisi KOBİ’dir. Savunma ve Haberleşme (4G/4,5G/5G) Sektörlerinde kullanılan alt sistemleri için RF ve Mikrodalga, Haberleşme Elektroniği, Analog ve Sayısal Elektronik Tasarım, Prototip Üretim, Test, Deniz ve Hava Platformları Sistem Mühendisliği, Entegre Lojistik Desteği (Test, Entegrasyon, Dokümantasyon ve Doğrulama Hizmetleri) yetkinlikleri ile ISO Kalite Sistemine, MSB NATO ve MİLLİ GİZLİ Güvenlik Belgelerine, SSB EYDEP Sertifikasına sahiptir.


ASARTECH A.Ş.;

  • 40 GHz.e kadar dar ve geniş bant RF ve Mikrodalga elektroniğinde milli ürün geliştirecek laboratuvar alt yapısına, özgün mikroelektronik tasarım, prototipleme, test, doğrulama, üretim ve entegrasyon kapsamında nitelikli insan kaynağına, sürdürülebilir onaylı tedarikçi ağına sahiptir.
  • Mevcut tecrübesi ile; Türkiye’de üretilmeyen, bugün tamamı ithal edilen, ASELSAN, METEKSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK BİLGEM, ULAK gibi firmaların RF ve Mikrodalga alanında aktif ve pasif mikroelektronik bileşen (Filtre, Diplekser, Multiplekser, Circulator, Sinyal Kaynağı, Osilatör, Konverter, vb.) ihtiyaçlarına özel ürünlerin Ar-Ge, Tasarım, Prototipleme ve Üretimini yapmaktadır.
  • Prototiplemesi ve üretimi yapılan ürünler ile; ithal edilmekte olan yüksek fiyatlı, nakliye, gümrük giderleri gibi ek maliyetlere tabi olan, temin sürelerinin uzun olması nedeniyle proje takvimlerini olumsuz etkileyen ve uluslararası ihracat kısıtlama problemleriyle karşılaşılan kritik önemdeki Aktif ve Pasif Mikroelektronik Bileşenlerin milli ve maliyet etkin olarak geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamaktadır.
  • Türkiye için kritik öneme sahip savunma ve haberleşme sektörlerinde küresel düzeyde önemli potansiyele sahip yüksek teknoloji mikroelektronik ürünlerin ülkemiz içindeki üretim kapasitesinin tesis edilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla, ihracat odaklı teknoloji üretimine yatırım yaparak, küresel rekabet gücümüzü artıracak milli teknolojik gelişim hamlesine destek vermeyi hedeflemektedir.
  • Yurt içinde ve yurt dışında Savunma (Faz Dizinli Radar ve Elektronik Harp Sistemleri), Haberleşme (5G), Havacılık ve Uzay, Geniş Alan Ağı, İnsansız ve Otonom Sistemler alanlarındaki daha küçük, daha ekonomik, daha yüksek frekans, daha yüksek üretim hacmi ihtiyaçlarını karşılamak için mikroelektronik bileşenleri tasarlamak ve üretmek ana gayesindedir