Forte Bilgi iletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.

  • Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi
  • Özel Şirket
  • 2006
  • #Ankara
  • 101 - 500

Firma Hakkında

İçinde bulunduğumuz "Katılımcı Çağ"​, firmalara işlerini İnternet'​in temelini oluşturan NET '​in sonsuz fırsat ortamına taşıma olanağı yaratmıştır. Nisan 2006'da ANKARA 'da kurulan "Forte Teknoloji"​, bu olanaktan yararlanmak isteyen firmalara, bilgi ve iletişim becerilerini artırmaları ve genişletmeleri için network bilgi işlem altyapı çözümlerini daha az harcama yaparak elde etmelerini sağlayan bir teknoloji ve çözüm tabanlı satış şirketidir."​


Forte Teknoloji, bünyesinde gerek bilgi ve iletişim sektöründe gerekse ilgili endüstrilerde elde edilmiş bilgi ve deneyime sahip kurucularından yöneticilerine ve elemanlarına kadar yetkin insan kaynağı profili yer almaktadır.


Forte Teknoloji, bu üstünlüğü ile yeni ancak hızla büyüyen ve deneyimli bir şirket olarak, sadece network bilgi işlem altyapı ürünlerine ve hizmetlerine odaklanmıştır. Müşterilerine sunucu, network donanımları, veri depolama ve yedekleme sistemleri ve ağ güvenlik çözümleri ile bunlara ilişkin bakım hizmetleri gibi network bilgi işlem altyapı çözümlerini sağlayan "​ Forte Teknoloji"​ her zaman çözüm ve sonuç üretmekte ve teslim etmektedir.