HEC Mühendislik

  • Çevre ve Enerji Teknolojileri
  • Özel Şirket
  • 2021
  • İstanbul
  • 1 - 10

Firma Hakkında

Hidrolik, çevre ve kıyı mühendisliği konularında karşılaşılan karmaşık problemleri çözmek için firmaların çözüm ortağı olup Ar-Ge çalışmaları ile ürün geliştiriyoruz.