INTERPROBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

  • Siber İstiharat, Savunma Çözümleri, Analytics
  • Özel Şirket
  • 2019
  • Ankara, Teknopark İstanbul
  • 101 - 500

Firma Hakkında

InterProbe, 'Yeni Nesil Savunma Teknolojileri', 'Siber Tehdit İstihbaratı' ve 'Siber Güvenlik' çözümlerinde uzmanlaşmış bir Türk şirketidir. InterProbe, yüksek teknolojiye dayalı, güncel ve yakın gelecek ihtiyaçlarına yönelik entegre çözümler sunabilmek adına, kendi AR-GE merkezinde geliştirilen çözümlerin yanı sıra, sektörle birlikte büyüme hedeflemektedir. Bu doğrultuda, ortak çalışma ve paydaşlarıyla birlikte daha ileri çözümler arama anlayışını değerli kabul eder. Bu sebeple kurulduğu ilk günden, savunma sanayii, yazılım ve siber güvenlik tabanlı 4 farklı firmanın kadroları ve teknolojilerini bünyesine entegre ederek yoluna başlamıştır.


InterProbe küresel pazarda şirketlere ve devletlere çözümlerini sunmaya devam ederken güvenlik ve teknoloji ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve uzun vadeli büyüme stratejisini ilerletmek için ulusal ve uluslararası enstitüler ile ortak çalışmaktadır. Bu amaçla dünya genelinde birçok kurum ve kuruluşa hizmet sunar. Yirmi yılı aşkın tecrübenin bir sonucu olan InterProbe, mevcuttaki Ankara ve İstanbul ofislerinin yanı sıra yurtdışında da şubeleşmek suretiyle küresel çaptaki yetkinliğini artırmaktadır.


InterProbe,“Veri Güvenliği”, “Veri Analitiği”, "Taktik ve Stratejik Siber Savunma ve İstihbarat" konularında sunduğu ileri teknoloji tabanlı algılama ve görev sistemi entegrasyonlarının yanı sıra, "Coğrafi Altyapı Sistemleri" ve "Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Simülasyonları" dahil olmak üzere farklı konularda da çalışmalar yürütmektedir. 

InterProbe, Türkiye başta olmak üzere yakın coğrafyada büyük veri ve yapay zeka tabanlı siber tehdit istihbarat projelerinin ölçek ve niteliğinin genişletilmesine devam etmektedir. Geniş ekosistemi, yazılım ve donanım temelli ürün geliştirebilme kabiliyeti ve yurtiçi-yurtdışı ağı ile kamu ve özel sektörde birincil başvurulan, uzman şirket olma vasfını kuvvetlendirmeyi önceleyen InterProbe, edindiği bilgi, birikim, yetenek derinliği ve sağladığı teknoloji transferleri sayesinde bu hedefi gerçekleştirmek doğrultusunda çalışmaktadır. 


InterProbe, güvenli bilişim altyapıları için güçlü güvenlik çözümleri üretme hedefiyle her geçen gün büyüyerek yoluna devam etme konusunda mutlak kararlılığa sahiptir.