Savunma ve Havacılık İmalatçılar Derneği

  • Savunma ve Havacılık Sanayii
  • Diğer
  • 1989
  • Ankara
  • 1 - 10

Firma Hakkında

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) 1989 yılında Millî Savunma

Bakanlığı’nın teşvik ve destekleri ile dönemin sektörde görev yapan 12 Sanayicisi tarafından

kurulmuş, 2012 yılında ki gelişmeler de dikkate alınarak, sivil havacılık sektörünü de temsil etmeye başlamıştır.


Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, kurulduğu 1989 yılından bugüne kadar sektörün gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlamak misyonu ile savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği gibi alanlarda imalat, tasarım, mühendislik, lojistik destek ve eğitim faaliyetleri yürüten ve/veya yürütmek üzere faaliyete başlayan firma ve kuruluşların gelişimine, uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerine katkı vermek ve üyelerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, sorunlarını topluca ele almak, üyeleri arasında iş birliği, dayanışma ve bilgi akışını sağlamak amacını gütmektedir.


250'den fazla imalatçı firma ve kuruluşu ile 6 kümeyi bünyesinde bulunduran SASAD, ülkemizde savunma ve havacılık sektörünün çatı kuruluşu rolümüz gereğince sektördeki başarılara destek olabilmek için çalışmalarımıza hız vermekteyiz. Derneğimiz bünyesinde geliştirdiğimiz ya da proje ortağı olarak dâhil olduğumuz çalışmalar ile sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin yetkinlik ve kabiliyetlerini arttırmak için destek oluyor, sektörümüzün temsilciliğini ulusal ve uluslararası arenalarda yapmaya devam ediyoruz. Bu da ulusal ve uluslararası etkinliklerin, ülkemizi tanıtma açısından bize ne denli büyük katkılar sağladığının önemli bir işareti olarak algılanabilir.