Savunma Sanayii Akademi

  • Savunma Sanayii
  • Kamu Kurumu
  • 2017
  • Ankara
  • 1 - 10

Firma Hakkında

Savunma Sanayii Akademi (SSA), ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla, 2017 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Faaliyetlerini halihazırda ODTÜ-Teknokent yerleşkesi içerisinde yer alan binasında sürdürmekte olan SSA, savunma sanayii alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün artırılmasına yönelik eğitim ve teknoloji programlarını geliştirmekte ve uygulamaktadır.


Savunma Sanayii ekosisteminde rol (uzmanlık) bazlı yetkinliklerin artırılması için profesyonel eğitim ve gelişim programları oluşturan SSA, çalışmalarını temelde iki odak grup üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Bu gruplardan ilkini, genel olarak ‘Gençler’ diye adlandırılan üniversite öğrencileri ile azami iki yıl deneyime sahip mezunlar oluşturmaktadır. Savunma sanayii sektörüne henüz girmemiş veya girmiş olsa dahi yeterli tecrübeye sahip olmayan gençlere, Vizyoner Genç (VG) adı verilen platform üzerinden ulaşılmaktadır.