Soru-Cevap Temalı Akademik Platform

Soru-Cevap Temalı Akademik Platform

Proje Adı: Soru-Cevap Temalı Akademik Platform

Proje Açıklaması: Soruların cevap bulduğu sanal, internet tabanlı bir Üniversite olarak özetlenebilir. Üniversite hayatında, dışında ve araştırmalar sırasında sürekli sorulara doğru cevaplar arıyoruz. Fakat salgın, tatil, mesafe veya bulunduğumuz üniversitede konunun uzmanları olmaması gibi değişik kısıtlar yüzünden bu sorulara doğru cevap bulmak mümkün olmuyor. İşte bu ihtiyacı gayet hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayacak bir site fikri ortaya çıktı. Sorulara Türkiye sathında cevaplar arıyoruz. Yani soruların muhatapları bütün bir ülkedeki bilginler oluyor. Sitenin mensupları öğrenciler, mezunlar ve akademisyenlerden oluşacaktır.

Proje Kategorisi: Akademik Sosyal Ağ

Amaç/Hedef: Projenin bütün ülke sathında yayılması, hoca ve öğrencilerin dahil olması ile akademik sorulara doğru cevaplar bulunması amaçlanmaktadır. 

Proje Çıktıları: 

  • Bilimsel gelişmelere yardım
  • Akademik kültürün gelişmesi 
  • Eğitim kalitesinin artması 
  • Sosyal akademiye zemin oluşturması
  • Soru ve cevap kültürüne katkı
  • Bilim insanlarının tanınması
  • Toplumsal bir şuur ve farkındalık
  • İş dünyasına bilimsel yön gösterme 
  • Sosyal medyanın zararlarını bertaraf edip örnek bir platform olmak gibi temel çıktıları olacaktır.

Proje Faydaları: Proje Türkiye akademisine hizmet edecek. Araştırmalar, tezler, bitirme projelerinin ve bu tür Üniversite faaliyetlerinin daha kaliteli olmasını netice verecektir. Türkiye için bu hizmet neticesi olarak daha başarılı bir akademi söz konusu olacaktır. Bununla beraber sitenin üyelik sistemi ile alanında uzman hocalarımız hem kendi emsalleri hem de öğrenciler tarafından tanınacaktır. İnternet sayesinde Türkiye bir üniversite olacak, öğrenciler, hocalar ve mezunların mensubu olduğu büyük bir üniversite meydana gelecektir. Akademik bir kültür oluşacak. Soru sorma ve sorulara cevap verme kültürü gelişecektir. Bu çalışmanın hem akademik hem de sosyal çıktıları olacaktır. Toplumu yakından ilgilendiren bilim dalları için sitedeki cevaplar sağlam bir kaynak olacaktır. Bu haliyle bu platform doğru bilginin kaynağı ve yalan, yanlış bilgilerin çürütülüp değersizleştiği bir alan olacaktır.

Proje Takımı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Endüstri Mühendisi 4.sınıf öğrencileriyiz. Proje fikir ortakları olarak Mehmet Emin DEĞER ve Uğur YURTTUTAN’dır. Okulumuz hocalarından Doç. Dr. Ersin NAMLI projeye danışmanlık yapmaktadır.