Elektrik Motorları için Öngörülü Mekaniksel Arıza Tespit Sistemi

Elektrik Motorları için Öngörülü Mekaniksel Arıza Tespit Sistemi

Proje Adı

Elektrik Motorları için Nesnelerin İnterneti Tabanlı Öngörülü Mekaniksel Arıza Tespit Sistemi

Proje Açıklaması

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen projede, endüstride önemli bir yere sahip olan IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisi üzerine kurulu bir arıza tespit sisteminin tasarımı amaçlanmaktadır.

Proje Kategorisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Nesnelerin İnterneti alanını kapsamaktadır.

Amaç/Hedef

Planlanan proje ile elektrik motorlarından, sensörler aracılığıyla verilerin sürekli olarak alınması ve arıza analizinin IoT tabanlı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu verilerin IoT platformuna aktarılması ve kullanıcıların verilere internet üzerinden, sistem arayüzü ile düzenli olarak erişebilmesini/takip edebilmesini sağlayan bir sistem tasarımı amaçlanmaktadır. Bu sayede, daha az maliyetli ve zamandan tasarruf eden, yüksek verimli arıza tespiti yapılabilmesi planlanmaktadır.

Proje Çıktıları

Sistem modelinde, elektrik motorundan alınan sensör verilerinin çeşitli analiz yöntemleri ile IoT tabanlı olarak işlenerek, arıza tespitinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Elde edilen bütün çıktılar hazırlanan web arayüzüne aktarılacaktır. Böylece, normal olmayan sistemsel durumlar, anlık bildirimler şeklinde yayınlanacak ve bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi IoT cihazlarla da gözlemlenebilecektir.

Proje Faydaları

Proje ile, motor fonksiyonlarının anlık veya geçmişe yönelik verilerinin gözlemlenmesi ve arıza analizinin yapılması IoT tabanlı olarak sağlanabilecektir. Bu şekilde, daha az maliyet, zaman tasarrufu, bozulmalarda azalma, motor ömründe ve verimliliğinde artış ön plana çıkmaktadır.

Proje Takımı

Proje ekibi olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileriyiz. Proje yürütücümüz Muhammed Kurtuluş, proje ortakları Ragıp Temirtaş ve Fatih İrgi olmak üzere ekibimizde üç kişi bulunmaktadır. Danışmanlığımızı bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş hocalarımız yapmaktadır.