METU ROVER

METU ROVER

Proje Açıklaması:

Toprak numunesi alma ve alınan numune üzerinde analiz yapma, bir elektrik panosunda bakım işlemleri yapma, otonom olarak coğrafi konum belirleme ve belirlenen konumlara hareket edebilme, alana bırakılmış paketleri toplama ve istenen konumlara teslim etme kabiliyetlerine sahip bir gezegen gezgini aracının tasarımı ve üretimi.

Kategori:

Uzay

Amaç/Hedef:

11-13 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan European Rover Challenge yarışmasına katılmaya hak kazanarak yarışmadaki görevleri başarıyla yerine getirmek.

Proje Çıktıları:

ERC 2020 yarışmasında ülkemizi temsil etmek ve bundan sonraki yarışmalar için deneyim kazanmış olmak.
Sanayi-Üniversite işbirliğinde rol almak.

Proje Faydaları:

 • Okulumuzda ve ülkemizde robotik ve uzay konularında farkındalığı ve ilgiyi artırmak.
 • Ülkemizde uzay ve robotik alanında yapılan projelere bir yenisini eklemek ve yapılacaklar için örnek teşkil etmek.
 • Projemizi açık kaynaklı hale getirerek projede yapılan çalışmaları ilgili bireylerle paylaşmak ve onların çalışmalarına katkı sağlamak.

Sektöre ve akademiye

 • Uzaktan kontrol edilen araçlar için kablosuz iletişim
 • ROS ağında birden fazla alt sistemin çalıştırılması
 • Belirli bir haritada aracın coğrafi konumunun belirlenmesi
 • Toprak türlerinin, nesnelerin ve nesnelerin konumlarının algılanması için görüntü işleme
 • Zorlu bir arazide önceden belirlenmiş bir noktaya rota planlama ve otonom sürüş
 • Sensörlerden alınan verilere göre sistemdeki aktüatörlerin kontrolü
 • Elektronik alt sistemlerin tasarımı (örn. Mikro işlemci ve motor sürücüsü içeren PCB devresi)
 • 6 serbestlik dereceli robotik kol tasarımı ve ilgili hareket planlaması
 • Zorlu bir arazide uygun hareket için mekanik olarak stabilize edilmiş sistemlerin tasarımı
 • Farklı konumlardan ve derinliklerden toprak örnekleri alacak sistem tasarımı
 • Toprak numunesinde sıcaklık, nem, ağırlık, element kompozisyonlar gibi dahili analizlerin yapılması

konularında daha önceden çalışmış uzay ve robotiğe ilgili bireyler yetiştirmek.

Proje Takımı: Nisan 2020 itibarıyla 29 üyesi bulunan ekibimiz mekanik, yazılım, elektronik, bilim ve organizasyon olmak üzere 5 ayrı alt takımdan oluşmaktadır. Takım üyelerimizin büyük çoğunluğu aynı zamanda ODTÜ Makina ve İnovasyon Topluluğu üyesidir. Takım üyelerimiz Makina, Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde öğrenim görmektedirler.

Proje Web Adresi: https://meturover.com/