Kontrol Otomasyon Uzmanı

Teknolojinin Mars’a araba yollayacak derecede gelişimini göz önüne aldığımızda yazılımsal birçok atılıma şahit olmaktayız. Bu atılımlar beraberinde robotik atılımları da getirmiştir. Otomasyon olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz yeni çağda hemen her cihazın otomasyonel özelliklere sahip olması, bizlerin robotik ve yapay zeka temalı bir çağa ayak uydurmamız gerektiğine bir işarettir.

Kontrol Otomasyon Uzmanları, çalışan bir sistemde meydana gelen yazılımsal ve donanımsal problemleri en uygun şekilde tasarım, modelleme ve ya programlama yolu ile çözmeyi amaçlamaktadırlar. Özellikle yazılımsal programlardan elde edilen verimin artması, çalışma programlarındaki süre ve işleniş sırasındaki maliyetin minimuma indirgenmesi sanayi alanında önemli birer sorun haline gelmeye başlamıştır. Bu sorunların gerek mühendislik çözüm teknikleri ile ele alınması gerekse bilgisayar ortamında gerekli incelemelerin ve analizlerin raporlanarak ürünlerin en iyi ve en doğru şekilde istenilen duruma dönüştürülmesi bu alanda çalışan kişiler için öncelikli amaçtır.

Elektrik, elektronik, makine, stabilite, mekanik, matematik, yazılım, donanım, endüstriyel üretim ve lineer regresyonel yaklaşım gibi birçok disiplinin iç içe uyumlu bir şekilde çalışabilmesini ayarlamak Kontrol Otomasyon Uzmanları için hayati öneme sahiptir. Teknoloji üreten ve üretilen teknolojinin en kısa yoldan en verimli nasıl kullanılacağını öngören geleceğin meslek dalı, otomatik kontrolleme, mekanik teorisi, bilgisayar bilimleri, yazılım dillerine olan yatkınlık, endüstriyel otomasyon, entrümantasyon, robotik, yapay zeka ve bilişim tabanlı hemen her cihazda uygun optimizasyonu sağlayabilecek analizlerin raporlanması gibi birçok yeteneği bünyesinde barındırmalıdır.