Siber Güvenlik Uzmanı

Elektronik ortamlardaki güvenliğin kritik hale gelmesi küresel bir Siber Güvenlik Uzmanı ihtiyacını doğurmuştur. Gerek kişisel gerek kamu nezdinde elektronik güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların alanında uzman kişilerce yapılması sağlanmaktadır. Özellikle uluslararası alanlarda bankalara, emniyet merkezlerine, devletlerin askeri ve savunma merkezlerine ve kamu yararına çalışan birçok etkin kurumun dijital güvenliğinin sağlanması ve uzmanlığın, diğer yazılımsal tehlikelere karşı kullanılabilmesi son derece önemlidir.

Günümüzde eğitimini tamamlamış ve siber güvenlik uzmanı olmaya hak kazanmış kişilerden genel anlamda beklenenler kamu ve kişi hakları üzerindeki sorumlulukların bilgisayar ortamlarında da sürdürülebilirliğini sağlamak, olası devletler arası istihbarat açıklıklarına ve casusluk girişimlerine karşı önlem almak, olası bir siber saldırının tüm boyutları ve sonuçları ile hem bertaraf edilip hem de bunun geniş analizini yaparak gerekli kuruluşları bilgilendirmek, sonrasında olabilecek siber saldırılara karşı her türlü tedbiri alabilmek ve buna neden olan zararlı yazılımsal atağın gerekli görüldüğü takdirde faydaya dönüştürebilmek, ihtiyaç halinde bilgi birikimini karşı kuvvet olarak kullanabilmek, güncel yazılımsal ve teknolojik her türlü gelişmeye ve bu konularda geniş bir bilgi birikimine ve temel yeteneklere sahip olmaktır.

Gittikçe artan bu siber güvenlik sorunları ve siber saldırılar devletlerin savunma mekanizmaları için de yeni önlemler almasına neden olmaktadır. Sıcak savaş veya çatışma olarak seyreden savaş türleri zamanla etkisini ekonomik, biyolojik ve siber alanlara taşımış ve yeni cepheler oluşmasına neden olmuştur. Özellikle siber saldırıların bilinçli bir şekilde devletler arası yapılması artık bir savaş nedeni olarak nitelendirildiğinden bu konuda çalışan siber güvenlik uzmanlarının sorumlulukları daha artmaktadır. Doğrudan sıcak temas ile bir savaşa girmektense ekonomik ve siber saldırılar ile hedef alınan devletin tüm resmi daire ve kuruluşlarının zayıflamasına neden olmak bu yeni çağın uluslararası bir sorunu haline getirmiştir. Tehlike arz eden bir istihbarat ve casusluk faaliyetlerine karşı devletin ve kişilerin elektronik ortamdaki gizli bilgilerinin korunması son derece önemli bir hal almıştır.

Son birkaç yıldır ülkemizin de içinde bulunduğu pek çok siber güvenlik konusuna ağırlık vermeye başlamıştır. Genel olarak Siber Güvenlik Uzmanları, mevki ve çalışma alanlarına göre Siber Güvenlik Araştırmacısı, Siber İstihbarat Analisti, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kriptoloji Uzmanı, İnternet Güvenliği Uzmanı, Sızma Testleri Uzmanı gibi pek çok farklı unvana sahip olabilmektedirler. Üniversitelerin bu alanda doğrudan eğitim veren bir programı olmadığı için çeşitli bölümlerden mezun kişiler yukarıdaki özellikleri sağlamaları halinde siber güvenlik uzmanı olarak görev alabileceklerdir.

Aşağıda siber güvenlik uzmanı olmak için en çok talep edilen beceriler listelenmiştir:

  • CCNA seviyesinde (temel) network bilgisi
  • Linux ve Microsoft ortamlarında yetkinlik
  • Yazılımsal geniş bilgi becerisine sahip olmak
  • İleri seviyede Python, Ruby, C, C++ programlama dillerine hakim olmak
  • Sızma methodolojisini bilmek
  • Ters mühendislik becerisi
  • Kriptoloji alanında bilgi birikimi
  • Assembly makine diline yatkınlık
  • Temel bazı güvenlik araçları hakkında bilgi sahibi olmak
  • İngilizceyi ileri seviyelerde kullanabilme ve yeni dil öğrenme rahatlığının olması