Yalın Üretim Uzmanı

Çeşitli mühendislik disiplinlerinde, pazarlamada, satış tekniklerinde ve üretime dayalı birçok sektörde son yılların giderek yaygınlaşan deyimi yalın üretim, temelde optimizasyonu sağlamayı hedefler. Bir ürünün hammadde halinden son ürün haline gelene kadarki işlenişi sırasında birtakım işlemlerin belirlenmesi, bu işlemlerin doğru sırada ve doğru şekilde nasıl kullanılacağının hesaplanması, gerekli araçlar yardımıyla üretimin istenilen koşullara göre en iyi şekilde piyasaya sunulması, gereksiz masraflardan kaçınılarak maliyetinin ve iş gücünün en aza veya optimum koşullara indirgenerek kalite/hizmet oranının yüksek tutulması sürecindeki her türlü method, uygulama, işleniş ve terimlerin bütününe yalın üretim denilmektedir.

Yalın üretim son yıllarda doğallaşma ve idealleşme kavramlarıyla daha belirgin hale gelmiştir. Öyleki ilk zamanlarında ilgili mühendislik dallarına özgü bir takım metotlarla sınırlandırılmış bir ara form olarak kullanılmakta iken zaman içerisinde gelişen teknoloji yardımıyla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre farklı tanımlara evrilmiş ve kendine özgü bir meslek dalı haline gelmiştir. Özellikle piyasadi şirketlerin çeşitli ekonomik nedenlerden ötürü daha az ürünle daha çok hizmet anlayışının yaygınlaşması da yalın üretime olan ilginin artmasına zemin hazırlamıştır.

Müşteri odaklı gerçekleşen ve arz talep ilişkisi içerisinde işlemlerini belirleyen bir üretim süreci haline gelen yalın üretim kavramının temel amacı gereksiz görülen veya ürüne göre ihtiyaç duyulmayan çeşitli malzemelerin kaldırılarak ürün kalitesini yükseltmektir. Bu sayede hem üretici hem müşteri bazında karşılıklı kar sağlanmış olacaktır. Ayrıca zamanla daha da kalitenin istenilen düzeye ulaşması ve gereksiz parçaların başka bir amaçla faydalı hale dönüştürülmesi de uzun vadede üretim artışına, üretim artışı da aynı işlemler sonucu kalite artışı sağlamaktadır.

Müşteri odaklı çalışabilme, ani sorunlara etkin çözümler bulabilme, analitik düşünce yapısı gelişmiş, gerektiğinde risk ve sorumluluk almaktan kaçınmayan, ince hesap gerektiren kritik matematiksel hesaplamalara alışkın ve gerçek anlamda yalın üretim kavramını benimsemiş ve denetimlerinde başarıyla uygulayabilmiş kişiler Yalın Üretim Uzmanı olmaya aday olabilirler. Müşterinin istediği şekilde ürünü pazarlayabilmek hayati önem taşıdığından ikna kabiliyeti, beden jest ve mimikleri ve empati duygusunun gelişmiş olması bir diğer beklenen özelliktir. İhtiyaç duyulan anda, doğru zamanda doğru müdahaleyi yapabilmesi, fazladan zaman, malzeme, parça ve ekipman kullanımının önüne en iyi çözüm yolunu bularak geçebilmesi, yatay ve dikey regresyon kavramına hakim, lineer analizleme ve modelleme çalışma prensibine uyabilmek, adaylarda tercih edilen özelliklerdir.