Yazılım Uzmanı

Yazılım, bilgisayarların performanslarından işletim sistemlerine kadar, oluşturulan programların çalışması için yazılan kodlardan bu kodların geliştirilip daha da üst seviyelere çıkarılmasına kadar geniş bir alandır. Süper bilgisayarlardan temel bilgisayar becerisine kadar hemen her bilgisayar ile ilgilenen veya bilgisayar programları yazabilen insanlara genel olarak Yazılımcı tanımlaması yapmak yanlış bir yaklaşım olacaktır. Birbirinden farklı birçok dala ayrılan yazılımın seviyelerine, kullanılan alanına, sahip olduğu dillere veya programlara ve yazılan kodların verimlerinin özelliklerine göre çok geniş bir alanda diğer disiplinlerle iç içe kullanılan bir multi-value disiplindir. Bu nedenle yazılımsal açıdan herhangi bir alanda uzmanlaşılması ve o alanla ilgili her türlü ihtiyacın giderilmesi için gerekli bilgi birikimine sahip olunması en önemli yetkinliklerden biri haline gelmiştir.

Yazılım Uzmanı Nedir?

Yazılım Uzmanı olarak tanımlanan kişiler genel anlamda aranılan ihtiyaçlar doğrultusunda içinde yer aldığı kurumun, işin veya bir projenin altyapısından ürün gelişimine kadar araştırma ve inceleme çalışmalarını yapan ve bunları yazılım programları kullanarak tasarımlaştırılmasını sağlayan kişiler olarak geçmektedir.

Sorumlulukları Nelerdir?

Her türlü bilgisayar, elektronik, matematiksel ve dijitalleşme ortamında bulunan unsurlar üzerinde sahip olduğu yazılım bilgisini etkin şekilde kullanabilme, yazılımsal birçok açıdan gelişimi sağlayabilme, gereken durumlarda yazılımsal test ve denetimlerde bulunabilme gibi başlıca görevlere sahiptir. Kişilerin, yazılımsal bilgilerini faydalı şekilde kullanabilme ve sadece bağlı bulunan ortama göre değil diğer yazılım platformlarında da sistem geliştirebilme yeteneğine sahip olması beklenir.

Bir Yazılımcıların, yazılım tasarlamak, yazılımsal ve matematiksel modellemelerde bulunmak, ilişkisel kavramları analiz edebilmek gibi teknik sorumlulukları vardır. Ayrıca tüm bu araç ve gereçlerin gerekli testlerini yapmak ve sonuçları raporlamak ve böylece yazılımsal aksaklıkları ve geliştirmeleri tespit etmesi, Yazılımcılardan beklenen diğer özelliklerdir.

Yazılım dünyasındaki her geçen gün artan güncellemeleri takip edebilmesi ve kendini geliştirebilmesi bir diğer husustur. Yalnızca yazılımsal olarak arka plan olarak nitelendirilen bir geliştirici olması değil işletim sistemlerinden internet programcılığına kadar geniş bir skalada donanım sahibi olması gerekmektedir.

Nasıl Olunur?

Bu alanda üniversitelerin özelleşmiş bazı branşları bulunmaktadır. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği gibi mühendislik dalları eğitim programlarını bu ihtiyacı karşılamak üzere düzenlenmiştir. Kesinlikle bu bölümlerden mezun olmanız bir kural değildir. Matematik, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bilgisayar bilimlerine yakın lisans eğitim programlarından mezun olanlar da yazılım sektöründe kendilerine yer bulabilirler. Tüm bunların yanı sıra kişinin aldığı özel eğitimler, kurslar ve konferanslar da kişisel gelişime önemli katkı sağlamaktadır.

Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

İyi bir yazılım uzmanı olmak ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen aday aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  • Analitik düşünme becerisi
  • Digital dönüşümleri takip edebilmek
  • Sorumluluklardan kaçmamak ve gerektiği durumlarda insiyatif alabilmek
  • Yazılım tasarlayabilecek erişime ulaşmak
  • Çeşitli uygulamaları analiz edebilecek
  • İlgili rapor ve denetimlerin düzenli şekilde yapabilmek