AKR-D: Deniz Platformu Atış Kontrol Radarları

AKR-D: Deniz Platformu Atış Kontrol Radarları

ASELSAN Deniz Platformu Atış Kontrol Radarı (AKR-D) ailesi aşağıdaki konfigürasyonlardan oluşmaktadır:

 • AKR-D Blok-A1, Ku Bant, 30km etkinlik menzili
 • AKR-D Blok-A2, Ku Bant, 80km etkinlik menzili
 • AKR-D Blok-B1, X+Ka Bant, 120km etkinlik menzili
 • AKR-D Blok-B2, X+Ka Bant, X-Bant Aydınlatma, 120km etkinlik menzili 

AKR-D birlikte çalıştığı sensörlerden veya radar operatöründen aldığı ilk hedef bilgisine otomatik olarak yönlenerek hedefi arayan, hedefe kilitlenen ve hedefe ait iz bilgilerini 3-boyutlu olarak yüksek hassasiyette üreten bir radar sistemidir. AKR-D ilgili silah sisteminin atış kontrol yeteneklerini destekleyen gelişmiş elektronik korunma özelliklerine sahip, yüksek performanslı, tamamen milli bir sistemdir.

AKR-D Sistemi son teknoloji ürünü katı hal güç yükselteç modüllerini içeren Cassegrain yapıda, dual monopulse reflektör anten yapısında ve gelişmiş sayısal sinyal işleme birimlerine sahip bir radardır. Sistemde oluşabilecek arıza durumunda bile kısıtlı performansla (graceful degradation) çalışmaya devam edebilmektedir.

AKR-D RF yayın, pasif EO takip veya bunların birlikte çalıştığı takip modlarıyla farklı operasyonel ihtiyaçlara karşılık verebilmektedir.

AKR-D sistemi, ASELSAN tarafından sağlanacak ayrı bir kontrol konsolu üzerinden bağımsız olarak çalıştırılabileceği gibi gemide mevcut Arama Radarı veya Optik Sistemlere bağlanabilir, tamamen Savaş Yönetim Sistemi üzerinden kumanda edilebilir yapıdadır.

AKR-D ailesi için ortak temel teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • 3 boyutlu iz bilgisi (Mesafe, Kerteriz ve İrtifa)
 • Yüksek doğruluklu iz bilgisi
 • Tespitten iz bilgisi üretmeye, hızlı reaksiyon süresi
 • Termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe bulucudan oluşan elektro-optik sensör paketi
 • EO ve RF takip verilerinin füzyonu ile daha iyi takip imkânı
 • SYS kanalıyla gelen hedef bilgilerini pasif (slave) olarak takip edebilme
 • Gelişmiş Elektronik Karşı-Karşı Tedbirler
 • Karıştırıcı tespit ve takibi
 • Dalgabiçimi çevikliği
 • Frekans çevikliği
 • Geniş işletim bandı
 • Sayısal darbe sıkıştırma
 • Gürültü-karışma bastırma
 • Doppler işleme
 • Sektör karartma
 • Düşük yan huzme seviyeleri
 • Yan huzme karartma
 • Otomatik olarak en az karıştırılan frekanslarda çalışma
 • Menzil kapısı kaydırma önleme algoritması
 • Constant False Alarm Rate (CFAR) eşikleme
 • Atış Desteği
 • A-skop videosu ile suüstü atışlarda top mermi sükutlarını raporlama
 • Mermi sapma hesabı (miss distance indication)
 • Vuruş değerlendirme (kill assessment)
 • Atış öncesi hata değerlerini tespit etmek üzere, sanal bir suüstü veya hava hedefine yapılacak top atışından elde edilecek sapma değerlerini hesaplayan atış öncesi kalibrasyon desteği (preaction calibration)
 • Atış sırasında takip edilen hedef ile aynı huzme içine giren mermi dağılımı değerlerinin, ölçülen mermi mevkii ile tahmin edilen vuruş noktası arasındaki farkın düzeltme değeri olarak atış kontrol sistemine beslenme imkanı (in-action calibration)
 • 9 g’ye kadar manevra yapan hava hedeflerini izlemeye devam edebilme
 • Verilen sektörde değişik paternlerde arama yapabilme
 • Takip edilen hedefin bomba düşürmesi veya güdümlü mermi ateşlemesi durumunda ayrılan hızlı hedefe otomatik olarak kilitlenme
 • Savaş-Barış zamanı dalgabiçimi ve frekans setleri ayarlama imkânı
 • RF/Lazer yayınına yasak bölgeler tanımlayabilme
 • Elektronik Destek ve Lazer İkaz Sistemleri için karartma sinyali çıkışı
 • Gelişmiş cihaz içi test ile çalışırlık durumu izleme ve hata bulma
 • AKR-D Blok-2 ile ESSM güdümlü mermisi aydınlatma yeteneği

 

Kaynak: ASELSAN