Bir Buçuk Formula Takımı Sponsor Arıyor!

Bir Buçuk Formula Takımı Sponsor Arıyor!

1.     Takımınızı tanıtır mısınız? (Takımınız kaç kişiden oluşuyor, sizi bir araya getiren şey nedir? vs.)

Bir Buçuk Formula Takımı, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden oluşan dinamik bir ekip. Makine mühendisliği, elektrik, elektronik, otomotiv mühendisliği ve birçok farklı mühendislik disiplininden gelen toplam 25 kişilik bir öğrenci grubu, ortak bir tutku ve hedef etrafında birleşerek mühendislik becerilerini geliştirmeyi ve motor sporları dünyasında adlarını duyurmayı amaçlamaktadır. 

Bir Buçuk Formula Takımı'nın temelinde, öğrenciler arasında disiplinler arası bir mühendislik kültürü oluşturma arzusu bulunmaktadır. Ekip, sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayan, aynı zamanda bu bilgileri pratiğe dökerek gerçek dünya problemlerine çözüm üretebilen bir yaklaşım benimsemektedir. Motor sporları, genç mühendis adayları için bir laboratuvar niteliği taşıyarak, hem araştırma-geliştirme becerilerini artırmayı hem de mühendislik projelerinde ekip çalışmasının önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Bu 25 kişilik takım, her bir öğrencinin farklı mühendislik disiplininden gelen bilgi ve deneyimlerini birleştirerek, bir araç tasarlama, üretme ve yarışmalara katılma sürecinde birlikte çalışmaktadır. Bu birliktelik, genç mühendislerin sadece öğrencilik yıllarında değil, aynı zamanda gelecekteki kariyerlerinde de liderlik yapabilecekleri bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Bir Buçuk Formula Takımı, mühendislik tutkusunu paylaşan 25 genç beyinin bir araya gelmesiyle doğan bir oluşum; birlikte öğrenme, birlikte üretme ve birlikte başarma arzusuyla dolu bir mühendislik macerasının kapılarını aralıyor.

    

2.     Takımınızın vizyonu ve misyonu nedir? 

Misyon: 

Bir Buçuk Formula Takımı'nın misyonu, mühendislik alanında yetişmekte olan genç beyinlere disiplinlerarası bir platform sunarak, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı sağlamaktır. Takım, motor sporlarına tutkuyla bağlı olan öğrencileri bir araya getirerek, yaratıcılığı teşvik etmek, inovasyonu desteklemek ve mühendislik becerilerini geliştirmek amacıyla bir çerçeve oluşturur. Misyonları arasında, öğrencilere güçlü bir ekip çalışması deneyimi kazandırmak ve sektöre değerli katkılarda bulunmalarını sağlamak da bulunmaktadır.

Vizyon:

Bir Buçuk Formula Takımı'nın vizyonu, genç mühendis adaylarını liderlik, yenilik ve mükemmeliyet konularında yetiştirmektir. Takım, motor sporları dünyasında tanınan bir aktör olmayı hedeflerken, aynı zamanda mühendislikteki en güncel teknolojileri kullanarak öğrencilerin kendilerini sürekli olarak geliştirmelerine öncülük etmeyi amaçlar. Vizyonları, mühendislik tutkusunu paylaşan genç beyinlerin, sadece takım içinde değil, aynı zamanda mezuniyet sonrasında da sektörde liderler olarak varlık göstermelerini sağlamaktır.

 

3.     Çalışmalarınız sırasında nasıl motive oldunuz?

Bir Buçuk Formula Takımı'nın motivasyonu, ortak tutku ve ilgi, disiplinlerarası iş                  birliği, gerçek dünya deneyimi, yarışmalar ve hedefler, takım ruhu ve işbirliği gibi faktörler etrafında şekillenmektedir. Motor sporları ve mühendislik konularına duyulan büyük ilgi, takım üyelerini çalışmalara daha fazla motive eder. Disiplinlerarası işbirliği, çeşitli bakış açılarıyla katkı sağlamayı teşvik eder. Pratik deneyim kazanma isteği, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerini sağlar. Hedefler ve yarışmalara katılma isteği, projenin başarıya ulaşması için belirli bir hedefe odaklanmayı sağlar. Güçlü takım ruhu ve işbirliği, birlikte çalışma ve dayanışma duygusuyla motivasyonu artırır. Bir Buçuk Formula Takımı'nın başarısı, ortak bir amacı paylaşan, birbirine güvenen ve birlikte başarma arzusuyla yanıp tutuşan bir ekip olmalarından kaynaklanmaktadır.

  

4.     Projenizin yapım süreçleri ve testleri hakkında birisinden/birilerinden destek aldınız mı? Size kim/kimler mentorluk yaptı?

Evet, projemizin yapım süreçleri ve testleri aşamalarında önemli destekler aldık. Bu süreçte bize rehberlik eden başlıca isimlerden biri, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanımız Hüseyin Akıllı oldu. Ayrıca, üniversitemizdeki deneyimli hocalarımız da projemizin gelişiminde bize mentorluk yaptılar. Bu hocalarımızın mühendislik alanındaki bilgi ve tecrübeleri, projenin ilerlemesi ve geliştirilmesi konusunda bizlere önemli rehberlik sağladı. Bu destekler, projemizin teknik ve akademik açıdan daha güçlü bir temel üzerine inşa edilmesine yardımcı oldu.

  

5.     Ne tür zorluklarla karşılaştınız ve nasıl üstesinden geldiniz?

Projemizde karşılaştığımız zorluklar, uzun soluklu devam eden bir AR-GE çalışması olması ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için sponsorluk bulma sürecinde yoğun çaba harcanması gibi faktörlere dayanmaktadır. 

Başlangıçta, proje sürecindeki uzun soluklu AR-GE çalışması, zaman yönetimi ve kaynak planlaması konusunda önemli zorluklar doğurdu. Ekip olarak, bu zorluğun üstesinden gelmek için düzenli toplantılar ve güçlü iletişim kanalları oluşturarak proje adımlarını belirli bir plana göre ilerletme kararı aldık. Bu sayede, her bir aşamanın zamanında tamamlanması ve projenin genel başarısının sağlanması için etkin bir strateji belirledik. 

Sponsorluk bulma sürecindeki zorluklar, maddi kaynak sağlama ve projenin finansal ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir etkendi. Bu durumu aşmak için ise, yerel iş dünyasıyla, endüstri kuruluşlarıyla ve üniversite destekleriyle aktif bir iletişim kurarak potansiyel sponsorluk fırsatlarını değerlendirdik. Ayrıca, projemizin sosyal medya ve etkinliklerle daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayarak potansiyel sponsorlarla daha etkin iletişim kurduk. 

Bu zorluklarla baş etme sürecimiz, ekip içindeki dayanışma ve kararlılık sayesinde aşıldı. Zaman içinde edindiğimiz deneyimler, gelecekteki projelerde daha etkin stratejiler geliştirmemize olanak tanıdı.

    

6.     Hangi Ulusal/Uluslararası yarışmalara katıldınız?

Takımımız, 2023 yılının son çeyreğinde kuruldu ve şu ana kadar herhangi bir yarışmaya katılmadı. Ancak, 2024 yılında hedeflenen Teknofest ve Formula Student gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak için yoğun bir hazırlık sürecine girmiştir. Bu süreçte aracın tasarımını ve üretimini geliştirmek, yarışma kuralları ve gereksinimleri doğrultusunda teknik detaylara odaklanmak ve ekip içinde eğitim ve bilgi paylaşımını artırmak gibi stratejiler izlenmektedir. Takım, henüz katılmadığı yarışlara hazırlık sürecinde karşılaşabileceği potansiyel zorluklara çözüm stratejileri geliştirmekte ve ekip içi koordinasyonu güçlendirmektedir. Bu hedeflere ulaşma süreci, takımın potansiyelini ortaya koyma ve gelecekteki projeler için değerli deneyim kazanma adına önemli bir adımdır.

 

7.     Neden sponsor arıyorsunuz?

Sponsor arayışımız, projemizin maddi ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimini desteklemek ve yarışmalara katılım için finansal kaynak sağlamak amacıyla gerçekleşmektedir. Sponsorluk ilişkileri, projemizin operasyonel süreçlerini ve takımın genel başarısını güçlendirmenin yanı sıra öğrencilere endüstri deneyimi kazandırma ve iş dünyası ile daha yakın ilişkiler kurma fırsatı sunar. Sponsorlarımızın destekleri, projemizin kalitesini artırarak başarıya ulaşma potansiyelimizi artırır ve aynı zamanda sponsorlarımıza teknolojik yeniliklere katkıda bulunan bir projenin bir parçası olma şansı tanır. Sponsor arayışımız, projenin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli başarısı için kritik bir öneme sahiptir.

 

8.     Vizyoner Genç takipçilerine ne tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz? 

Vizyoner gençlere tavsiyeler:

Tutku ve ilgiyle hareket edin, gerçekten ilgilendiğiniz alanda çalışın. 

Sürekli öğrenmeye önem verin, teknolojik gelişmeleri takip edin.

Risk alarak yeni fikirleri hayata geçirme cesaretini gösterin. 

İşbirliği yapın, farklı bakış açılarından yararlanın ve güçlü bir ağ oluşturun. 

Eleştiriye açık olun, geri bildirimlerden öğrenin ve kendinizi geliştirin. 

Sabırlı olun ve karşılaştığınız zorluklara dayanıklı bir şekilde yaklaşın. 

Değişime ayak uydurun, değişimi fırsata çevirin.

Topluma katkı sağlamak amacıyla vizyonunuzu kullanın. 

Mental ve fiziksel sağlığınıza dikkat edin, dengeli bir yaşam tarzı benimseyin. 

Adaptasyon yeteneğinizi geliştirin, değişen koşullara hızlıca uyum sağlayın.

   

Takımınızın Sosyal Medya Platformları 

Instagram :@birbuçuk.formula 

Linkedln: 1.5 Adana Formula Student Team 

Mail: 1.5adanaformulastudent.electric@gmail.com