Bir Fikrim Var: DoğaCan

Bir Fikrim Var: DoğaCan

1.     Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 

Merhaba, ben Halil İbrahim Aslan. Kilis'te yaşayan bir üniversite mezunuyum. Mekatronik alanında eğitim aldım ve şu anda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Teknik konulara olan ilgim çocukluğumda başladı. Özellikle Bilim Çocuk, Bilim ve Teknik gibi dergileri okumaya hala bayılıyorum. Boş zamanlarımda kitap okumaktan ve açık havada vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Doğa yürüyüşleri yapmak ve fotoğraf çekmek benim için rahatlamanın bir yoludur. Kendimi sürekli geliştirmeye ve öğrenmeye açık birisi olarak görüyorum. Amacım, etkili ve doğa dostu çözümler üreterek insanların hayatını kolaylaştırmak ve doğaya katkıda bulunmaktır.

 

2.     Projenizin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısınız? 

Bir arazide ağaç göremeyince çok üzülüyordum, bunun otonom bir şekilde yapılabileceği fikri aklıma geldi.

 

3.     Projenizi detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

Bu proje, doğa arazilerinde ağaçlandırma ve bitki örtüsünün restorasyonunu hedefleyen bir inisiyatiftir. Otonom tohum eken robotlar kullanarak, ağaçsız veya bozulmuş/tahrip olmuş bölgelerde otomatik tohum ekimi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Robotlar, sensörler ve navigasyon sistemleri yardımıyla çevrelerini algılar, uygun bölgeleri tespit eder, tohumları sondaj ile doğru derinlik ve mesafede yerleştirir. Bu sayede ekosistemlerin yeniden canlandırılması, erozyonun azaltılması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması amaçlanır. Proje, sürdürülebilir tarımı da teşvik ederken insan emeği ve maliyet tasarrufu da sağlamaktadır. Bu teknolojik yaklaşım, doğal alanların restore edilmesi ve gelecekteki nesiller için sağlıklı bir çevre bırakılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

 

4.     Neden bu projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz? 

Doğal Alanların Restorasyonu: İnsan faaliyetleri nedeniyle tahrip olan doğal alanları yeniden canlandırmak ve ekosistemleri restore etmek için bu tür projelere ihtiyaç vardır. İklim Değişikliğiyle Mücadele: Ağaçlandırma, karbon emilimini artırarak atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltabilir. Bu da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir etki yaratır. Erozyon Kontrolü: Ağaçlandırma, toprak erozyonunu azaltır ve su kaynaklarını korur. Bu da tarım verimliliğini artırır ve su krizini hafifletir. Biyoçeşitlilik Artışı: Yeni bitki örtüsü, yerel bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını oluşturabilir ve biyoçeşitliliği artırabilir. Enerji ve İşgücü Tasarrufu: Otonom robotlar, insan gücüne ihtiyaç duymadan büyük alanlarda tohum ekimi yapabilir, bu da işgücü ve zaman tasarrufu sağlar. Teknolojik İlerleme ve İnovasyon: Bu tür projeler, robotik, sensör teknolojileri ve yazılım geliştirme gibi alanlarda inovasyonu teşvik eder. Çevre Eğitimi ve Farkındalığı Artırma: Proje, topluma çevre koruma ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazandırabilir. Gelecek Nesillere Temiz Bir Çevre Bırakma: Bu tür projeler, gelecek nesillerin yaşayabileceği sağlıklı bir çevrenin korunmasına katkı sağlar. Bu nedenlerle, DoğaCan projesi, doğal alanların restore edilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli amaçlar için hayata geçirilmelidir.

 

5.     Projenizin sektöre nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? 

Yenilik ve Teknoloji Gelişimi: Bu proje, robotik, otomasyon ve sensör teknolojileri alanlarında önemli bir ilerlemeyi teşvik eder. Endüstri, bu gelişmeleri benimseyerek daha etkili ve akıllı çözümler geliştirebilir. Yeni Pazar ve Ürünler: Otonom tohum eken robotlar, yeni bir pazar yaratabilir. Bu robotlar, çevre restorasyonu ve tarım gibi sektörlerde yeni ürün ve hizmet alanları sunabilir. Robotik ve Otomasyon Uygulamaları: Proje, otomasyonun tarım ve çevre koruma gibi alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair örnekler sunar. Bu da endüstrinin daha verimli ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirmesine yardımcı olabilir. Çevre Dostu Teknoloji: Bu tür projeler, endüstrinin çevre dostu çözümler üzerinde çalışmasını teşvik eder. Endüstriyel uygulamalarda çevresel etkileri azaltmak, sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlar. İş birlikleri ve Ortaklık Fırsatları: Proje, farklı sektörlerin işbirliği yapmasını teşvik edebilir. Robotik mühendisleri, çevre bilimcileri, tarım uzmanları ve yazılım geliştiricileri gibi farklı alanlardan uzmanlar arasında iş birlikleri oluşturabilir.

 

6.     Neden size yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma: Bu projenin temel amacı çevreyi restore etmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmektir. Yatırım yapmak, çevre koruma çabalarını desteklemek ve gelecekteki nesiller için sağlıklı bir çevre bırakmak anlamına gelir. İş Fırsatları: Yatırım, iş yaratma fırsatları sunar. Robot tasarımı, üretimi, bakımı, yazılım geliştirme gibi birçok sektörde istihdam alanları oluşabilir. Toplumsal Katkı: Proje, çevre koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda toplumsal farkındalığı artırır. Bu da toplumun genel çevre bilincini yükseltir.

 

7.     Projeniz ile ilgili planlarınız ve hedefleriniz nelerdir, 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz? 

Gelişim için sürekli araştırma yapmak ve DoğaCanı dünyanın her yerinde görmek istiyorum. Gerekli yatırımlar ve Ar-Ge ekibi oluşturulursa DoğaCanı Doğa da çalışırken görmeyi ümit ediyorum :)

  

E-posta: halilaslanibrahim8@gmail.com