Blog Bir Fikrim Var: Spektrum Harbi

Bir Fikrim Var: Spektrum Harbi

1)      Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Merhaba, ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Halil İbrahim. Elektrik, manyetizma konularına ilgi duyuyorum ve araştırmayı seviyorum. Ayrıca müzikle ilgileniyorum.

2)      Projenizin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısınız?

Okuyacağım bölümü ve ilgi alanlarımı keşfettiğimden beri gördüğüm fizik videolarını, elektromanyetik simülasyonları izleyerek manyetizmanın doğasını anlamaya çalışıyordum. Bir gün ders arasında defterime rastgele çizdiğim, bir çoğumuzun görmeye aşina olduğu elektromanyetik dalgaların fiziksel modellerine bakarken farklı dalgaların birbirlerine göre olan konumu ve girişim durumları dikkatimi çekti. Ardından zihnimde böyle bir proje fikri canlandı.

3)      Projenizi detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

Elektromanyetik dalgalar genlikleri sinüs fonksiyonuna benzer olarak değişen elektrik ve manyetik alan bileşenlerinden oluşmaktadır. Lise fiziğinde gördüğümüz Young çift yarıkta girişim deneyinden bu alanların aynı faza ve dalga boyuna sahip olacak şekilde girişime uğraması halinde birbirlerini güçlendirdiği, ters fazda ise birbirlerini sönümlediğini biliyoruz. Gelecekte, günümüzde uygulanan elektronik harp sistemlerinin kapsamının genişletilerek bir spektrum harbine dönüşmesinin beklenmekte olduğunu okumuştum. Buradan yola çıkarak görünür dalga boylarında ve bu dalgalar ile ters fazda yayın yapacak olan bir elektromanyetik dalga kaynağının belirli bölgelerin tespit edilmesini, çıplak göz ve kameralar ile gözlemlenebilmesini zorlaştıracağını ve savunma alanında yeni bir araştırma alanı olabileceğini düşünmekteyim.

4)      Neden bu projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz?

Elektronik harp sistemlerinin uygulama alanlarına ve metodlarına yeni araştırma alanları katarak ülkemiz Savunma Sanayiisine faydalı olabilecek yeni araçlar geliştirmek amacıyla konunun yetkin kişilerce incelenip değerlendirilmesini istiyorum.

5)       Projenizin sektöre nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Savunulan bir bölgenin kısmi olarak da olsa gözlemlenemiyor veya tespit edilemiyor olmasının savunma alanında sunacağı üstünlüğün aşikar olduğunu düşünüyorum.

6)      Neden size yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Proje fikrinin değerlendirilmesi, uygulanabilir ise araştırma alanlarına eklenerek çalışmalara başlanması ve bizlerin de bu sürece dahil edilmesinin, benim ve akranlarımın araştırma ve geliştirmeye olan ilgi ve motivasyonunun artmasına, güncel konularda gelişimimizin dinamik kalmasına ön ayak olacağını düşünüyorum.

7)      Projeniz ile ilgili planlarınız ve hedefleriniz nelerdir, 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz?

Proje kapsamının uygulanabilir yönlerinini belirlemek, alanında ilk araştırma ve geliştirmelerini yaparak uygulama alanlarının genişletilmesini sağlamak ana hedeflerim arasında. 5 yıl sonra projenin sonuçlarının elde edilmiş ve uygulanabilmiş ise yeni projelere ufuk olmuş olmasını temenni ediyorum.

8)      Okurlarımıza iletmek istediğiniz düşünceleriniz var mı?

Bu sadece bir proje fikri olup konuyla ilgili destek, öneri ve fikirlerinizi sosyal medya veya mail aracılığıyla iletip araştırma sürecime destek olursanız memnun olurum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.

 

İletişim Bilgileri:

halilgungul@gmail.com