Elektronik Savaş | Bölüm II: Genel Hatlarıyla Elektronik Harp Kavramı

Elektronik Savaş | Bölüm II: Genel Hatlarıyla Elektronik Harp Kavramı

"Elektronik Savaş yazı dizisine Bilgi Operasyonu yazısı ile giriş yapmıştık. II. bölüm de ise Genel Hatlarıyla Elektronik Harp Kavramı başlığı ile konuya asli giriş yapıyoruz."

Elektronik Harp (EH), teknolojinin kullanımını ve korunmasını kapsayan bilim olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için elektromanyetik spektrumun kontrolünü ele geçirmeye çalışmaktadır. Öyle ki savaş ortamında elektromanyetik spektrumun kontrolü oldukça önem arz etmektedir.

Elektronik harp kavramı, temel olarak düşman elektronik savaş sistemlerinin potansiyeli hakkında istihbarat bilgisi edinip savunma yapmak ve taarruz gerçekleştirmek için, karşı tarafın sistemlerinden yayılan sinyalleri toplayıp analiz etmeyi amaçlayan süreçteki yürütülen çalışmaları içermektedir.

Elektronik harpte yürütülen çalışmalar, düşman sistemlerine zarar vermeyi amaçlayan faaliyetlerin yanı sıra düşman sistemleri ile aynı frekans bandını kullanan dost sistemlerin de yürütülen zarar verici faaliyetlerden olumsuz etkilenmemesini kapsamaktadır.

Elektronik harpte başarı elde etmek için iki tane kesin yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilki, diğerlerinin farkında olmadığı veya geliştiremedikleri teknolojiyi üreterek ve geliştirerek kullanmaktır. Yöntemlerden ikincisi ise iyi bir istihbarat çalışması yürütmektir. Bu iki yöntem beraber sistemli bir şekilde kullanıldıkları takdirde başarı olunabilir. Teknolojiyi iyi yönetemeyen taraf, kritik istihbarat bilgisi elde edemez. İstihbarat bilgisini başka kaynaklardan edinse dahi karşı tarafın taarruzuna karşı tedbirler geliştiremez ve başarısız olunur.

Elektronik harp yukarıda açıklanan faaliyetleri kapsayacak biçimde genel olarak üç kategoriye ayrılır.

  • Elektronik Destek (ED)
  • Elektronik Taarruz (ET)
  • Elektronik Korunma (EK)

Elektronik Destek: Düşmanın sistemlerinden yayılan sinyallerin aranması, algılanması ve konumlarının tespit edilip elde edilen verilerin anlamlandırılması için yürütülen çalışmalardır. Elektronik destek sistemleri istihbarat ve ikaz sistemleri olarak iki kategoriye ayrılmaktadır

Elektronik Taarruz: Elektromanyetik spektrumun düşmanın sistemleri tarafından etkin kullanılmasının engellenmesidir. Elektronik taarruzun (ET) amacı, düşmanın elektromanyetik spektrumdan etkin bir şekilde yararlanmasını engellemektir. Genel olarak düşman unsurlarının elektromanyetik merkezli sistemlerinin performansının azaltarak ya da sistemlerin işlevselliğini tam olarak bastırmak amacı ile yürütülen bütün elektronik tedbirleri kapsar.

Elektronik Korunma: Elektromanyetik dost ve müttefik sistemler tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yürütülen faaliyetler olarak tanımlanır. EK dost sistemlerin çalışma performansını yükselten ve karıştırma tehdidi altında dahi işlevini sürdürmesine olanak sağlayan her türlü yöntem EK faaliyetleri içinde yer alır. EK faaliyetleri düşmanın yeteneklerini sınırlar ve dost unsurlara EH desteği sağlar.

Elektronik harp kategori ve alt kategorileri Şekil 2.1’de verilmektedir. Sonra ki bölümlerde bu kategoriler ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Şekil 2.1. Elektronik Harp Alt Dalları

Kaynakça:

  • Adamy D.A., “A Second Course in Electronic Warfare – EW102”, Artech House Radar Library.
  • Özçelik M., “Elektronik Harp ve Sinyal Karıştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Scheler, D. C., “Introduction to Electronic Warfere”, Artech House,
  • Schlesingeer, R. J., “Principles of Electronic Warfare”, Peninsub Publising, Colifornia,
  • Dinç V., “Elektronik Harp Teknikleri”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Emre Şevket İnan

https://www.defenceturk.net/elektronik-savas-bolum-ii-genel-hatlariyla-elektronik-harp-kavrami

  • Defence Turk; güvenlik güçleri personeline, savunma sanayii kurum/kuruluşlarına, araştırmacılara ve amatör takipçilere, savunma ve güvenlik alanında bilgi sağlamaya adanmış bir platformdur.