Blog Geleceğin Meslekleri: Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımcılığı

Geleceğin Meslekleri: Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımcılığı

Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kullanıcı Arayüzü (UI) kavramları, teknolojinin topluma ve sosyal yaşama daha çok temas etmesiyle birlikte sık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Geliştirilen teknoloji kullanılırken kullanıcının yaşadığı etkileşimin yarattığı hissiyat, deneyimi oluşturur. “Kullanıcı Deneyimi” kavramı ilk olarak Don Norman tarafından kullanılmıştır. Kavram bireyin bir sistem ya da arayüzle yaşadığı etkileşimlerin tamamını içermektedir

Kullanıcının kararları birçok etmen tarafından yönlendirilir. Bu yüzden yapılan tasarımlarda kullanıcının düşünceleri, deneyimleri, çıkarımları, motivasyonları ve gereksinimleri  gibi pek çok etmen dikkate alınmalıdır. Amaç tasarlanan teknolojinin kullanıcı deneyimini etkili bir hale getirmesidir.

Kullanıcı deneyimi tasarımı birçok etmeni içerisinde barındırmaktadır. Dikkat çekeceği düşünülen bir fikir bir tasarımcı tarafından çalışılıp tasarlanabilir. Ama bu kullanıcının isteğini hiç yansıtmayabilir ve kullanıcı deneyimi açısından uygun bir tasarım olmayabilir. Bu yüzden tasarım yapılırken kullanıcı ile etkileşim halinde olunmalı, tasarım belirli etmenler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

 

Kullanıcı deneyimi tasarımcısı, tasarlanan ürünü veya sistemi kullanan bireylerin, ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya odaklanır. Bunu yaparken sistemin kullanıcı memnuniyeti sağlaması, mesajı kolay ve anlaşılır bir şekilde iletmesi, işlemi ise hızlı ve kolay etkileşilebilir şekilde tasarlaması gerekmektedir.  Kullanıcı Deneyimi tasarımcıları kullanıcının davranış ve motivasyonlarını  gözlemleyerek problemlerini tespit eder ve bu doğrultuda çalışmalarını yürütmektedir.

Tasarım yaparken ürünün sürdürülebilirliği yani devamlılığı önemlidir. İnsanların alışkanlıkları göz önünde bulundurularak ürünler tasarlanır. Tasarlanan ürün veya sistem konusunda bilgiler şeffaf ve açık olmalıdır. Bu şekilde kullanıcının güveni kazanılmaktadır. 

Bu meslek grubunda çalışacak kişilerde;

-             Yeniliklere açık olma,

-             Kullanılabilirliği esas alma,

-             Farklı alanlarda entelektüel birikime sahip olma,

-             Empati kurma,

-             Sürdürülebilirliğe önem verme,

-             Kendini sürekli geliştirme,

-             Bilgi mimarisi inşa etme,

-             Persona (hayali kişilik) geliştirme,

-             Doğru analiz yapma,

-             Problemi algılama,

-             Çözüm odaklı olma gibi özellikler aranmaktadır.

 

 

UX tasarımcıları, ürünün nasıl bir deneyim yaşattığına ve ürünün nasıl bir etkileşim sağladığına odaklanmaktadır.  Yapılan tasarımda içerik oldukça büyük öneme sahiptir. Tasarım yaparken; içerik aracılığıyla kullanıcı ile empati kurmak, kullanıcının beklentilerini karşılamak oldukça önemlidir. Bu yüzden tasarıma başlamadan önce iyi bir kullanıcı araştırması yapılması da gerekmektedir.

Teknoloji günden güne değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Tasarımcılar bu yeni teknolojilere ayak uydururken kullanıcının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı ve deneyimlerinden faydalanmalıdır. Ancak bu şekilde yapılan tasarımlar amacına ulaşacak ve beklentiyi karşılayacaktır.