Horizon Roket Takımı Sponsor Arıyor!

Horizon Roket Takımı Sponsor Arıyor!

1. Takımınızı tanıtır mısınız? (Takımınız kaç kişiden oluşuyor, sizi bir araya getiren şey nedir? vs.)

Aralık 2023'te kurulan Horizon Roket Takımı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde IEEE Kulübü AESS Komitesi altında kurulmuş olup havacılık ve uzay mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, yazılım ve bilgisayar mühendisliği gibi çeşitli mühendislik alanlarında öğrenim görmekte olan ve çeşitli projelerde görev alıp kendisini geliştiren ve bu süreçte edindiği bilgileri ve tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak isteyen; azimli, özverili ve gözü yükseklerde öğrencilerden oluşmaktadır.

Takımımızı bir araya getiren temel unsur, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışma arzusu ve tutkumuzdur. Mühendislik alanındaki bilgi ve becerilerimizi pratikte uygulamak, roket teknolojileri üzerinde çalışmak ve bu alanda kendimizi geliştirmek isteği, takım üyelerini bir araya getiren en önemli unsurlardan biridir. Aynı zamanda takımımız, yenilikçi çözümler üreterek roket yarışmalarında başarı elde etme amacıyla bir araya gelmiştir. Bu ortak amaç etrafında bir araya gelen öğrenciler, takım ruhu ve iş birliği ile güçlü bir birlik oluşturmuşlardır.

 

2. Takımınızın vizyonu ve misyonu nedir?

Misyonumuz

Takımımız, öğrencilerin mühendislik becerilerini pratik deneyimlerle güçlendirerek geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlar. Horizon Roket Takımı olarak, roket yarışmalarında başarılar elde edip okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek için yenilikçi çözümler üretmeyi misyon ediniriz. Bu süreçte, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirerek takım üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleriz.

Vizyonumuz

Tecrübelerimizi gelecek nesillere aktarabilmek adına sistematik bir yapı kurarak açtığımız bu yolda, bizimle aynı hedefi paylaşan arkadaşlarımıza örnek olmayı istiyoruz. Bizden sonraki yıllarda da kararlı ve özverili mühendis adaylarına yol göstermeyi vizyonumuz olarak benimsedik. Bu amaçla da bir kulüp kurmayı uygun gördük.

 

3. Çalışmalarınız sırasında nasıl motive oldunuz?

Yerli mühendislik ve teknoloji geliştirme çabalarına katkıda bulunma fırsatımız olduğunu biliyoruz. Bu düşünceyle hareket ederek, projelerimizi yerli kaynaklarla geliştirme ve ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunma hedefiyle motive oluyoruz. Ayrıca, takım olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşma arzusu, motivasyonumuzu artırdı. Özellikle TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'na katılıp başarı elde etme hedefimiz, her birimizi motive etti.

 

 4. Projenizin yapım süreçleri ve testleri hakkında birisinden/birilerinden destek aldınız mı? Size kim/kimler mentorluk yaptı?

Evet, projemizin yapım süreçleri ve testleri sırasında danışmanlarımızdan ve üniversite personelinden destek aldık. Özellikle Horizon Roket Takımı'nın danışmanı olan Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri ŞAHİN, projemizin her aşamasında bize mentorluk yaparak yol gösterdi ve teknik danışmanlık sağladı.

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri ŞAHİN, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uzmanlığıyla, roket teknolojileri ve mühendislik alanında takımımıza çok değerli katkılar sağladı. Projenin teorik ve pratik aşamalarında sorularımızı cevaplandırmak, karşılaştığımız zorluklara çözüm bulmak ve projenin genel yönetimi konusunda bize rehberlik etmek gibi birçok konuda bize yardımcı oldu..

 

5. Ne tür zorluklarla karşılaştınız ve nasıl üstesinden geldiniz?

Horizon Roket Takımı olarak, projemizde bir dizi zorlukla karşılaştık ve bu zorlukları aşmak için çeşitli stratejiler geliştirdik. İşte karşılaştığımız bazı zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yöntemleri:

Malzeme Seçimi Sorunları: Roket tasarımında kullanılacak malzemelerin doğru seçilmesi önemlidir. Ancak bazen uygun malzemelerin bulunamaması, maliyet sorunları veya malzeme performansıyla ilgili endişeler gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Yanlış malzeme seçimi, roketin performansını olumsuz yönde etkileyebilir veya güvenlik riskleri oluşturabilir. Malzeme seçimiyle ilgili sorunlarla karşılaştığımızda, alternatif malzemelerin araştırılması ve maliyet- etkin çözümler bulmaya çalıştık. Ayrıca, yerel kaynaklardan malzeme temini konusunda çalışmalar yaptık ve bütçe dostu seçenekler bulmaya çalıştık.

Entegrasyon Zorlukları: Roket tasarımında farklı alt sistemlerin (örneğin, faydalı yük, aviyonik, mekanik vb.) entegrasyonu önemlidir. Ancak farklı alt sistemler arasında uyumsuzluklar veya entegrasyon sorunları yaşanabilir. Bu durum, roketin parçalarının birbiriyle uyumlu olmamasına veya çalışmamasına neden olabilir. Farklı alt sistemler arasındaki uyumsuzlukları gidermek için daha sıkı bir iletişim ve iş birliği içinde çalıştık. Alt sistemlerin entegrasyonunu daha erken aşamalarda test etmeye ve problemleri hızlıca tespit edip çözmeye odaklandık.

Maliyet Kontrolü: Roket tasarımı ve üretimi sırasında maliyetlerin kontrol altında tutulması önemlidir. Ancak bazen beklenmedik maliyet artışları veya bütçe aşımlarıyla karşılaşılabilir. Bu durum, projenin finansal sürdürülebilirliğini etkileyebilir ve tasarımı değiştirmeyi gerektirebilir. Maliyet artışlarıyla karşılaştığımızda, projenin bütçesini gözden geçirdik ve gereksiz harcamaları azaltmak için tasarruf önlemleri aldık. Ayrıca, sponsorluk anlaşmaları ve bağışlar gibi ek finansman kaynakları aramaya odaklandık.

 

6. Hangi Ulusal/Uluslararası yarışmalara katıldınız?

2024 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması’nda yarışmak üzere tasarımımızı tamamladık ve üretim aşamasına geçmiş bulunmaktayız.

 

7. Neden sponsor arıyorsunuz?

Mali Destek: Roket tasarımı, üretimi ve testi süreçlerinde gerekli olan malzemeler, ekipmanlar ve testler için mali destek gerekmektedir. Sponsorluk, bu maliyetlerin karşılanmasına yardımcı olabilir ve projenin finansmanını sağlayabilir.

Teknolojik ve İş birliği Fırsatları: Sponsorluk, takımımıza teknolojik olarak destek sağlayabilir ve yeni teknolojilerin veya ekipmanların kullanımına erişim sağlayabilir. Ayrıca, sponsorlarla iş birliği yaparak sektördeki uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanabiliriz.

Tanıtım ve İtibar: Sponsorlarla yapılan iş birlikleri, takımımızın itibarına katkıda bulunabilir. Sponsorlarla yapılan anlaşmaların bir parçası olarak, sponsorların markalarını ve desteklerini takımımızın etkinliklerinde ve iletişim materyallerinde sergileyebiliriz.

Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik: Sponsorluk, takımımızın uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir. Sürekli bir gelir kaynağı sağlayarak, takımımızın gelecekteki projelerini finanse etmeye ve büyümeye olanak tanır.

Ekipman ve Kaynak Erişimi: Sponsorluk, takımımıza gelişmiş ekipmanlar, araçlar veya malzemelerin sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken kaynaklara erişimi kolaylaştırabilir.

 

8. Vizyoner Genç takipçilerine ne tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Horizon Roket Takımı olarak Vizyoner Genç takipçilerine, tutkulu oldukları ve ilgi duydukları bir alanda hiç pes etmeden mükemmele ulaşmayı hedefleyerek çalışmalarını öneririz. Şimdiden hayalleri peşinde koşacak tüm Vizyoner Genç takipçilerine başarılar dileriz.

 

Takımınızın Sosyal Medya Platformları

Web Sitemiz: www.horizonrocket.com Instagram Adresimiz: @horizonroket E-Posta: contact@horizonrocket.com