Pavelsis Staj Programı Başvuruları Başlıyor!

Pavelsis Staj Programı Başvuruları Başlıyor!

Dünyada hızla gelişen teknolojinin bir öncüsü olan Pavelsis ailemizde staj fırsatı sizleri bekliyor!

Üniversite 3. veya 4. sınıf öğrencisiysen,

Zorunlu yaz stajını Savunma Sanayi'nin önde gelen firmalarından birinde tamamlamak istiyorsan,

Aşağıda yer verdiğimiz çalışma alanlardan birine ilgiliysen,

Bu program tam sana göre!

 

Çalışma Alanları

1.Sayısal Tasarım

Sayısal tasarım alanında literatür araştırmaları yapmaya ilgili,

FPGA tabanlı sayısal tasarım VHDL donanım tanımlama dilleri, sayısal elektronik, mantıksal tasarım (Logic Design), doğrulama, simülasyon ve hata ayıklama çalışmalarında bulunmaya istekli,

VHDL ve/veya C/C++ ile FPGA (Xilinx, Libero,vb.) ve/veya SoC(Xilinx Zynq-7020,vb) tabanlı sistemlerin gömülü yazılımlarını gerçekleştirmeye hevesli,

 

Kimler Başvurabilir?

Elektrik, Elektrik&Elektronik, Elektronik Haberleşme veya ilgili bölüm öğrencileri 

2.Donanım Tasarım

Proje Yönetim süreçlerini öğrenmeye istekli,

Güç elektroniği alanında kariyer hedefi olan,

Kontrol teorileri üzerine çalışmalar gerçekleştirmek isteyen,

Analog ve dijital devre tasarımlarına katkı sağlayacak olan,

 

Kimler Başvurabilir?

Elektrik, Elektronik,Elektrik&Elektronik, Elektronik Haberleşme, Mekatronik, Kontol ve Otomasyon Mühendisliği veya ilgili bölüm öğrencileri

3.Mekanik Tasarım

Mekanik üretim süreçlerinde iyileştirme ve verim artırıcı faaliyetler için üretim bölümüne destek vermeye istekli,

Çeşitli platformlarda kullanılan cihaz ve sistemlerin mekanik yapılarını tüm mekanik ana ve yan dal disiplinlerinin kullanılarak tasarlanmasına katkıda bulunmak ve sanal (ısıl ve yapısal simülasyonlar), fiziksel ortamda sınamaları gerçekleştirme sürecinde yer almak isteyen,

Isı transferi, akışkanlar mekaniği ve termodinamik bilim dallarında kendisini geliştirme hedefi olan,

 

Kimler Başvurabilir?

Makina, Uçak ve Mekatronik Mühendisliği bölüm öğrencileri

4.Yazılım Tasarım

AR-GE Tasarım süreçleri için gerekli olan yazılım tasarımlarını gerçekleştirmek isteyen,

C ve C++ dillerini kullanarak, mikroişlemci ve mikrodenetleyici donanımları üzerinde koşan gömülü yazılımlar geliştirme hedefi olan,

Projeler kapsamında test sistemi arayüzlerinin geliştirilmesinde rol almaya hevesli,

Projeler kapsamında yaşam döngüsü dokümantasyonlarına destek olabilecek,

Kontrol algoritmalarının test edilme çalışmalarında yer almak isteyen,

 

Kimler Başvurabilir?

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik&Elektronik Mühendisliği, Mekatronik      Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği veya ilgili bölüm öğrencileri

5.Planlama

Satış ve Teknik gruplardan gelen üretim talepleri ve malzeme akışlarına göre “Üretim Planının (ÜP)” oluşturulması, Üretim Planının proje önceliklerine ve müşteri taleplerine göre sürekli gözden geçirilmesi, sıralanması, önceliklerin belirlenmesi ve güncelliğinin sağlanmasına dair süreçlere katkıda bulunmak isteyen,

Üretim Planını kısa, orta ve uzun vadede oluşturmaya hevesli,

  

Kimler Başvurabilir? 

Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik&Elektronik, Makina, Elektronik Haberleşme veya ilgili bölüm öğrencileri

 

Süreç Aşamaları

1.Başvuruların Alınması

2.Başvuru Değerlendirme

3.Genel Yetenek Sınavı

4.İngilizce Sınavı

5.Video Mülakat

6.İk ve Birim Mülakatı

7.Teklif

 

Sizi Neler Bekliyor?

Teknopark İstanbul yerleşkesinde keyifli bir çalışma ortamı

Deneyimli mühendislerle çalışma fırsatı

Devlet tarafından belirlenen mühendislik staj ücreti

Servis imkanı

Yemek kartı

*Yalnızca başvuru kriterlerini sağlayan adaylarımızın başvuruları dikkate alınacaktır.

 

Başvuru için tıklayınız.