Blog Sahil Gözetleme Radar Sistemi

Sahil Gözetleme Radar Sistemi

HAVELSAN tarafından yüzde yüz yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS); ülkemiz kıyı ve kara suları ile münhasır ekonomik bölgelerde radar kaplaması ile durumsal farkındalık sağlamayı, elektro-optik algılayıcılar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan verilerle destekleyerek Tanımlanmış Deniz Resmini oluşturmayı amaçlamaktadır. SGRS ile aynı zamanda keşif, karakol, arama ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve Türk deniz sahalarında görev ve sorumlulukları olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının birlikte çalışabilirlik seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS), aşağıda yer alan görevler için tasarlanmıştır:

  • Ülkemiz kıyılarında ve kara sularında yeterli radar kapsama alanı sağlanması,
  • Elektro-optik sensörler ve kamu kuruluşlarından sağlanan tanımlama verisi yardımı ile Tanımlanmış Deniz Resminin oluşturulması,
  • Kolluk ve arama/kurtarma faaliyetlerinin etkinliğini artırılması,
  • İlgili kamu kuruluşları ile veri paylaşımı sağlanarak kaçakçılık, yasa dışı göç ve balıkçılık ile deniz kirliği gibi suçlarla etkin mücadelenin sağlanması

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Faz-1 Projesi kapsamında:

  • 1 Harekât Merkezi
  • 4 Kimliklendirme ve İzleme Merkezi
  • 12 Sahil Gözetleme İstasyonu
  • Radar, Elektro-Optik ve diğer sensörler ile donatılmaktadır. Yüzde yüz yerli ve milli SGRS yazılımı ile kamu kuruluşları entegre edilmektedir.

Kaynak: HAVELSAN