Blog Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi

Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi

Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi taktik sahada, birliklerin harekat ihtiyaçlarının gerektirdiği temel haberleşme servislerini entegre bir sistem çözümü ile karşılayan haberleşme sistemidir. 

Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi, Taktik Saha Haberleşme Sistemi’nin (TASMUS) küçültülmüş ve taktik çanta konfigürasyonu ile hafi fl etilmiş bir versiyonudur. Sistem ile; savaş alanının yakın-gerçek zamanlı resminin ve bilgilerinin tüm savaş sistemleri arasında paylaşımına imkan verecek haberleşme omurga altyapısını oluşturmayı hedefl enmektedir.

Sistem, silah, sensör ve komuta merkezleri arasında gerekli olan önemli bilgilerin aktarımını ve bu bilgilerin komuta katında tüm seviyelerde izlenebilmesini sağlar. Sistem, askeri operasyon bölgelerinde, ordu ile tabur/bölük seviyeleri arasında etkin komuta kontrol için gerekli olan kesintisiz haberleşmeyi sağlar.

Sistem, bir taraftan stratejik ses ve veri ağları ile geçiş arayüzü sağlarken, diğer taraftan geçit telsizleri üzerinde Telsiz Ağları sistemlerine bağlantı sağlar.

Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi Özellikleri:

Günümüzde taktik savaş alanlarında, karada kullanılmaya uygun, kapsamlı, sayısal veri aktarım sistemine ihtiyaç vardır. Savaş alanındaki sensörler, silahlar, ve komuta merkezleri efektif ve uyumlu performans gösterebilmek için yüksek hızlı veri aktarımına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, esneklik ve hareketlilik esasına dayanan yeni askeri doktirinler, taktik birimlerin veri aktarımını, hareket halinde de yapabilme zorunluluğunu gerektirmektedir. Savaş alanında, hava savunma, ateş destek, manevra kontrol, istihbarat, elektronik savaş ve lojistik destek gibi temel komuta kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı kullanımı için hızlı ve güvenilir bilgi aktarımına ihtiyaç duyulur. Taşınabilir haberleşme sistemi, tüm bu uygulamalar için gerekli haberleşme desteğini sağlar.

Sistem, tamamen IP tabanlı bir haberleşme ağı omurgası oluşturur. Sistem ile kullanıcılara Elektronik Korunma Tedbirleri (LPI/LPD, TRANSEC & COMSEC ve kriptolu haberleşme) altında ses, veri, görüntü, dosya transferi, faks gibi birçok güvenli haberleşme servisi sağlanmaktadır.

Sistem Erişim Noktaları arasındaki bağlantı ASELSAN’ın geliştirdiği GRC-5220 Taktik IP Radyolink cihazları ile sağlanmaktadır. OFDM tabanlı ve frekans atlama yeteneğine sahip GRC-5220, MIMO yeteneği sayesinde 200 Mbps’in üzerinde Ethernet veri hızına (100 Mbps full-duplex) ulaşılabilmektedir. Ayrıca, radyolar uygun RF koşulunda 100 km’nin üzerinde haberleşmeyi destekleyebilmektedir. 

Sistemin sağladığı imkanlar aşağıda sıralanmıştır;

  • Mobil erişim terminali olarak görev yapan ASELSAN
  • Yazılım Tabanlı Telsizleri üzerinden, hareketli abonelere IP ses ve veri desteği
  • Stratejik/sivil telekom ve IP veri şebekeleri (askeri/ticari), Uydu Sistemleri (SATCOM) gibi birçok harici şebekeye bağlantı için arayüzler
  • Elektronik Koruma Tedbirleri (LPI/LPT Kabiliyeti, COMSEC, TRANSEC ve kriptolama).
  • Teknolojik gelişmelere ve müşteri ihtiyaçlarına göre her zaman üst versiyonlara çıkarılabilen modüler yapı.

Kaynak: ASELSAN