Tubitak SAGE 2019 Stajyer Programı

TÜBİTAK SAGE

Ankara, Mamak

11.03.2019 - 25.03.2019 | 06.11.2019

Yaz dönemi için 35 stajyer alımı yapılacaktır.


ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

 1. 1. Kümülatif not ortalaması 3.00 ve üzeri olan veya Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sırası ilk 10.000’ de olan  başvurular değerlendirilecektir.
 2. 2. Başvurular arasından yalnızca zorunlu stajlar değerlendirmeye alınacaktır.
 3. 3. Üniversitelerin 4 yıllık Lisans Eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinde öğrenci olmak;
 • Makine Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Kimya Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

Staja kabul edilen her öğrenci, üniversiteden zorunlu staj süresini gösteren bir yazı alarak beyan etmek zorundadır.

BAŞVURU SÜRECİ

 • Staj başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden ve   12/03/2019 - 26/03/2019 tarihleri arasında yapılacak olup  Staj başvurularının neticeleri, adayların İş Başvuru Sistemine kaydettiği e-posta adreslerine yapılacaktır.
 • Başvuru esnasında İş Başvuru Sistemine kayıt yaptırarak ilgili alanlardan kimlik fotokopisi, güncel transkript, ÖSYM sonuç-yerleşme belgesi, öğrenci belgesinin (Öğrenim Bilgileri kısmına eklenecektir) sisteme eklenmesi gerekmekte olup yabancı dil belgesi, diploma, çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü belgelerinin eklenmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Stajlar, TÜBİTAK SAGE'deki ilgili birimin tercih edeceği tarih aralığında tamamlanacak ve staj süresi bir bütün olarak kabul edilip bölünmeyecektir.
 • Staja kabul edilen öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihleri, kendilerine gönderilen kabul iletisinde belirtilecektir.
 • Stajlarda her hafta 5 iş günü olarak kabul edilmektedir.

NOT: Enstitümüz, yaz döneminde 16- 26  Temmuz 2019 tarihleri arasında toplu izinde olacağından, talep edilecek staj tarihlerinin bu husus dikkate alınarak doldurulması önem arz etmektedir.