4. Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı: ICWS 2019

4. Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı: ICWS 2019

Hem bölgemizde hem de ülkemizde siber güvenlik konusundaki farkındalığı artırmak ve gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla 4. Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı, Congresium Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. İki gün boyunca sürecek olan etkinlikte, Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut gibi değerli konukların yanı sıra yurtdışından Cyber Ledership Alliances kurucu CEO’su Douglas C. Rapp, Estonya Savunma Bakanlığı - Siber Alan ve Siber Uygulama Proje Yöneticisi Andri Rebane gibi alanında uzman isimlerde etkinliğe katılım gösterdi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte siber güvenlik teknolojileri, ülkelerin en kritik önceliklerinden biri haline gelmiştir. Siber güvenlik, sivil ve savunma sektöründeki yatırımların güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için en temel konudur.” ifadelerine konferansa davet mesajında yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır gerçekleşen konferansta “teknolojilerin hızla hayata geçip yayıldığı günümüzde en hızlı hayata geçirilen teknolojilerin başında bilgi ve iletişim teknolojileri gelmektedir. Dijital çağın en göze çarpan gelişmesi her sistemin akıllı hale gelmesi ve bu sistemlerin birbiriyle konuşması. En küçük işletmeden en büyük üretim tesislerine savunma teknolojilerinden sağlık teknolojilerine finans sektöründen telefon operatörlerine ülkenin kritik altyapılarına kadar tüm sistemler yazılım ürünleri ile daha akıllı hale gelmektedir.  Ancak bu gelişmeler beraberinde güvenlik açıklarını da doğurmaktadır. Her on daireden sekizinin internet bağlantısına sahip olduğu ülkemizde muhtemel siber saldırıların çok kapsamlı ve ciddi etkileri olabilecektir.”  diyerek siber güvenliğin önemine değinmiştir.

Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı’nın bu seneki teması “Siber Güvenlik'te nasıl küresel bir oyuncu olunur?” olarak belirlendi. Konferansın birinci günü; gelişen küresel siber esneklik, dijital çağda silah sistemlerinin siber güvenliği, dijital çağda siber savaş, dördüncü sanayi devriminde siber tehditler, siber alandaki eğitim, araştırma ve ar-ge faaliyetlerinin küresel alana katkısı gibi konular ele alınırken ikinci gün; Ürdün ulusal siber güvenlik programı (uygulaması ve stratejisi), yarattığımız canavar: dijital varlıklarımızı güvence altına almak ve bir etki yaratmak, sağlam bir siber güvenlik altyapısı oluşturma, uluslararası şirketlerle işbirliği gibi konulara değinilecektir.

Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından gerçekleştirilen konferans ve bir dizi etkinlikle beraber sektördeki uzmanları, akademisyenleri ve alanın ilgililerini buluşturmak ve Türkiye’yi siber güvenlik alanında cazibe merkezi haline getirmek hedeflenmektedir. Ayrıca etkinlik boyunca milli ve yerli siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin tanıtımı amacıyla kümelenme üyesi firmaların stantları da açık olacaktır. Siber güvenlik teknolojilerine ilgi duyan ve ekosisteme katkıda bulunmak isteyen herkes 21 Kasımda da devam edecek etkinliğe gelerek standları ziyaret edebilir ve konferanslara katılım sağlayabilir.