Bir Fikrim Var: EEG Tabanlı Yazılımlarla Karar Verme Teknikleri

Bir Fikrim Var: EEG Tabanlı Yazılımlarla Karar Verme Teknikleri

1.     Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Merhaba ben Melishan Kobal. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim.

 

2.     Projenizin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısınız?

Projenin çıkış hikayesi, yaşamış olduğum bir rahatsızlıktan dolayı nörobilime olan merakım arttı. Bununla ilgili bazı fikirlerim ortaya çıktı. Spesifik olarak insanlar kararsızlıklardan dolayı depresyona girmekte başarılı olamamakta bazı ciddi meseleleri çözememekte ve böyle bir durum olduğundan dolayı beyinle bağlantılı olan eeg tabanlı cihazlarla beyin dalgaları incelenmektedir. Bu beyin dalgaları kararsızlığı çözmeye yönelik geliştirilebilirse neden kaynaklandığına dair bir çözüm üretilebilir. Eğer beyinsel hormonlarla ilgili beyin bölgeleri ile ilgili bir durum varsa onlara yönelik çözümler bulunabilir.

 

3.     Projenizi detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

EEG elektrotları karar vermeden sorumlu orbitofrontal korteksin (alın bölgesi) bağlanıp analiz yapılacak ve bu analizleri derin öğrenmenin içindeki evrişimsel sinir ağları ile veri kümesi oluşturulacak ve buna uygun olarak karmaşık problemleri çözmeye yönelik mobilenet modellemesi kullanılacak. Bu algoritmalarla birlikte beyin dalgalarından gelen sinyallerin analizi yapılacak ve detaylı bir şekilde kararsızlığa yönelik çıkarımlar yapılıp çözümler sunulacaktır. Ama bu fikir daha çok kararsızlığı çözmeye yönelik algoritmaların analizi şeklindedir.

 

4.     Neden bu projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz? 

Bu projenin çeşitli hastalıklara sahip insanların hayatını kolaylaştırmak adına olmasını istiyorum. Ciddi ve önemli meselelerde kararı düzgün ve hızlı bir şekilde vermek de önemli. Kararsızlık her türlü olumsuzluklara neden oluyor ve belki de birçok insanın bu yüzden ilişkileri bozuluyor, depresyona giriyor, işlerini kaybediyorlar. Acil durumlarda kararlarını veremiyorlar ve diğer insanların zarar görmesine neden oluyor.

 

5.     Projenizin sektöre nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Nörobilimde sağlıkta insanların bazı soru işaretlerine karşılık bulacağına inanıyorum. Beyin karmaşık bir olay ve bu alana kararsızlık yönünde katkıda bulunmayı gerçekten çok isterim.

 

6.     Neden size yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

İleriye dönük olarak nörobilim, beyin sinir bilimi, derin öğrenmeyi geleceğin konuları arasında görüyorum. Kararsızlığı da çağımızın sorunu olarak görüyorum. İnsanlara, bilime, sağlık sektörüne bu tarz fikirlerin yatırım yapılmasını gerekli görüyorum.

 

7.     Projeniz ile ilgili planlarınız ve hedefleriniz nelerdir, 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz?

Projemle ilgili algoritmaların geliştirilmesiyle birlikte kararsızlığa yönelik bir konuda (insan fizyolojisinde olabilir) bununla ilgili sorunun tespit edilip insanlara bu kararsızlık konusunda yön olabilmeyi isterim. Nörobilim alanında yaptığım bu araştırmaların sonucu olarak bir araştırma ekibiyle birlikte bilim adına katkıda bulunarak insanlara güzel yarınlar bırakacağıma inanıyorum.

 

 

E-posta: melishankobal1@gmail.com