CEVHER Hİbe Programı

CEVHER Hİbe Programı

Mesleki eğitimin güçlenmesiyle ülke ekonomimizin de güçleneceğine inananarak hayata geçirdiğimiz CEVHER Hibe Programı ile bu topraklarda yetişen cevherleri işlemeyi ve bu toprakların geleceğine ışık tutan mesleki gelişim projelerine destek olmayı amaçlıyoruz.  Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun hayata geçirdiği değerli çalışmalara sivil toplumun da bir katkısı olarak geleceğin mesleklerine odaklanıyoruz.

Günümüzde ülkemizin önemli gündemi olan mesleki eğitimin kalkınması ve yaygınlaşmasını hedefleyen bu program kapsamında “Mesleki Eğitim” özelinde fikir geliştiren okullarımıza ve eğitmenlerimize destek vermeye hazırız. Geleceğin mesleklerine katkı koyacak ve mesleki eğitimin gelişimi yolunda çözüm üretenlerin yanındayız.

Kimler Başvurabilir?

CEVHER Hibe Programı’na aşağıdaki kurum / kuruluşlardan belirtilen alanlarda eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bölümlere (lisansüstü ve doktora programları için başvuru yapılamaz)  sahip olan meslek liseleri, meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakülteler başvuru yapabilir.

  • MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kamu okulları
  • Kamu üniversitelerine bağlı meslek yüksekokulları
  • Kamu üniversitelerine bağlı yüksekokullar
  • Kamu üniversitelerine bağlı fakülteler

Alanlar: Bilişim, Çevre, Denizcilik, Elektrik Elektronik, Endüstri / İşletme, Endüstriyel Tasarım, Enerji, Gastronomi ve Gıda, Geleneksel El Sanatları, Havacılık, Makine İmalat, Makine ve Metal Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojileri, Tarım ve Tarım Teknolojileri, Mesleki Teknik Eğitim,Turizm

Kimler Proje Ortağı Olabilir?

CEVHER Hibe Programı’na yapılacak başvurularda yalnızca aşağıda belirtilen kurum / kuruluşlar ortak olarak yer alabilirler:

  • MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kamu okulları
  • Kamu üniversitelerine bağlı meslek yüksekokulları
  • Kamu üniversitelerine bağlı yüksekokullar
  • Kamu üniversitelerine bağlı fakülteler

Başvuru sahibi ya da ortak olarak projede yer alamayacak, aranan uygunluk şartını karşılamayan kurum / kuruluşlar, proje faaliyetlerinin uygulanmasına destek sağlamak, maddi ya da ayni katkı sunmak ya da projenin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla iştirakçi olarak projede yer alabilirler.