Emirhan Aslankarayiğit: Havacılıkta Kullanılan İHA’lar Nereye Evrilebilir?

Emirhan Aslankarayiğit: Havacılıkta Kullanılan İHA’lar Nereye Evrilebilir?

Şu an Dünya’mızda aktif bir şekilde kullanılan insansız hava sistemlerinin, gelecekte yaşam bulunacak gezegenlerde de kullanılması ihtimali bulunmaktadır.

Peki Neden?

Küresel ısınmanın en temel sonucu iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinden kaynaklanan sel baskınları, kuraklık, aşırı sıcaklar, Dünya’daki ortalama sıcaklıkların artmasının sonucu olarak buzulların erimesi ve su seviyesinin yükselmesi gezegenimizi yaşanmaz hale getirebilir.

Bu durum, insanoğlunun yaşamının sürdürülebildiği farklı bir gezegene yol almasına doğru evrileceğini söylememiz mümkün gibi gözüküyor.

Havacılık sektörü ve daha nice sektör de doğal olarak insanlığın var olduğu yerlerde bağımsızlığını ilan etmek zorunda kalacaktır.

Bağımsızlık ilan edildiği takdirde bunun için bir taşınma operasyonu gerçekleşecektir ve havacılık sektörü, akabinde “Yeni Dünya”ya adaptasyon sürecini de içinde barındıracaktır. Ülkeler bu durumda gelişmişlik seviyelerini de göz önüne serecektir: örneğin taşınma aşamasında hava ortamından havasız vakumlanmış tampon bölgeye (uzay boşluğuna) ve de tekrardan uzay boşluğundan yeni gezegenin ortamına uygun şekilde geçecek teknolojiye sahip, 21.yüzyılın becerilerinin üzerine katabilmiş toplumlar bunun öncüsü olacaktır.

Bu durum ülkeler arası rekabetin “Eski Dünya”nın dışına çıkması anlamına gelir.

Temel bilimler bu olayın neresinde?

21. yüzyılın becerileri her ne kadar teknoloji ve inovasyon temelli gibi görünse de aslında durum kanımca halen temel bilimlerden beslenmektedir.

Bu uzay görevinde temel bilim ise insanoğlunun özellikle havacılık sektöründe geliştirdiği teknolojinin uzay ve gezegen ortamına uygun bir şekilde entegre edilmesinde kullanılacaktır.

İnsansız hava sistemleri neden önemli?

İnsansız hava sistemleri; insan hayatını riske atmayacak ve de daha bütünleşmiş bir halde çalışabilecek sistem için gereklidir. Özellikle de küresel ısınmanın yarattığı yeni bir gezegen arayışında da bizlere yardımcı olacaktır.

İnsansız yapılar ya da araçlar yeni gezegen arayışında nerede yer almaktadır?

“Yeni Dünya” bulunduğu varsayılırsa insansız yapılar ve araçlar bir çeşit taşınmanın simülasyonunu gerçekleştirecektir. Bu simülasyon aşağıdaki aşamalardan oluşabilir:

Keşif araçları, Uzaktan kontrol edilebilir laboratuvarlar.

Bu laboratuvarlar sayesinde toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi yapılabilecektir.

İnsansız hava araçları temel bilimlerle çalışarak ileride nasıl bir teknoloji barındırabilir?

İHA’lar ilerde her ortam şartında çalışabilecek bir sisteme sahip olmalıdır. Sadece hava şartları zorluğunda değil, yukarıda da bahsedilen küresel ısınmanın etkilerinden kaçınmak için yaşam bulunan gezegenlerde de kullanılması amaçlanabileceği için bu sistemlerin çalışmasının aksamasının önüne geçmek amacıyla hava basıncı, sıcaklık vb. parametreler temel bilimler tarafından kullanılabilecektir. Ek olarak sadece sıvı ve gaz fazın ayrı kategoride izlenmemesi, bunların akışkanlar olarak değerlendirilmesi kanaatindeyim. Çünkü daha öncesinde yaptığım fizik projesinde gördüm ki ilk bulduğum formülde başlangıçta sadece su ortamında çalışılabilecekti. Ama bunun aslında tek bir sıvı yoğunluğuna bağlı olmadığını gözlemledim. Sonra ise ikinci bir formül formatı ortaya çıktı. Fakat bu da yeterli olmamıştı. Çünkü bu kadar özel ve dar bakış açısından geniş açılara da ulaşılabileceğini gözlemlediğimden şu an bulduğum formülün sadece sıvı altında değil, başka ortamlarda da -gaz vb.-çalıştığını düşünüyorum. Bu yüzden temel bilimleri kendi dünyamda insansız sistemlerin oluşumunda ve yapımında çok değerli ve önemli görmekteyim.

Stephen Hawking “Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır” sözünü söylemiştir. Hawking evrenin oluşumunda öğrenilen, elde edilen bilgilerin, sonuçların ve evreni anlamada bilimin rolünü çok net ortaya koymuştur. Aslında burada vurgulamak istediğim ise Hawking’in sözünden yola çıkarak temel bilimlerin, geliştirilmek istenen insansız hava araçlarının yapımında ve nasıl çalışması gerektiğini anlamada yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz de bir zamanlar Hawking’in yaşadığı evrende yaşıyoruz. Onunla deney ortamımız aynı desem daha iyi olur sanki.

Kanımca gelecekte yaşanabilecek opsiyonları birden fazla açıdan ele alarak sizlerle paylaşmak istedim. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

 

Emirhan ASLANKARAYİĞİT

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi

 

 

KAYNAKÇA

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsans%C4%B1z_hava_arac%C4%B1#Avantajlar%C4%B1_ve_bug%C3%BCnk%C3%BC_d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm