Blog Geleceğin Meslekleri : Bilgi Güvenliği Uzmanı

Geleceğin Meslekleri : Bilgi Güvenliği Uzmanı

Son yıllarda siber suçların artışı, e-ticaret kanallarının güvensizliği gibi problemlerin yol açtığı risklerin, özel ve kamu kuruluşlarının varlığını ve güvenliğini tehdit etmesiyle birlikte bilgi güvenliği alanındaki uzmanlara duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu alandaki sistem ve uygulamaların analizi, bilgi güvenliği uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Bilgi güvenliği alanında çalışan uzmanların yerine getirdiği görevler multidisipliner ve çok yönlü yaklaşımları içerir. Uzmanlar kurumun/şirketin ihtiyacına yönelik:

- Güvenlik sistemlerini oluşturma, 

- Güvenlik süreçlerini izleme/denetleme, 

- Organizasyon yapısına uygun güvenlik sistemlerini geliştirme,

- Risk yönetimi ve iş sürekliliği yönetimi sağlama,

- Bilgiye erişim yöntem ve prosedürlerinin belirlenmesi,

- Teknik rapor hazırlama,

- Sistemin üzerinde test yapma,

- Bilgiyi gizleme 

- İlginin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin engellenmesi gibi görevleri yerine getirmektedirler. 

 

 

Bilgi güvenliği uzmanlığı bilgisayar sistemleri odaklıdır. Bunun sebebi giderek dijitalleşen dünyada bilginin bilgisayar sistemleri üzerinden üretilmesi, burada tutulması ve paylaşılmasıdır. Dijital ortamlarda bilgi saklanır, işlenir ve güvenli bir halde tutulmak istenir. Bu sebeple bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği ve bilişim teknolojileri alanında eğitim alan kişiler bu alanlarda istihdam edilmektedir.

Bilgi güvenliği alanında çalışmak isteyen gençlerin kendilerini yazılım, bilgisayar sistemleri, antivirüs yazılımları, saldırı tespit araçları, risk değerlendirme yöntemleri, güvenlik ağı, sistemi ve uygulama tasarımı alanında geliştirmesi gerekmektedir. Ayrıca mantıklı düşünme, objektif karar alabilme, kendini geliştirmeye odaklı olma, metodik yaklaşımları benimseme, odaklanma ve dikkat problemi olmama ve gizli bilginin saklanmasında beceri sahibi olma gibi nitelikler, bu alanda çalışmak isteyen kişilerde aranan özelliklerdir.