Blog Geleceğin Meslekleri: Robotik Mühendisliği

Geleceğin Meslekleri: Robotik Mühendisliği

Geleceğin meslekleri arasında yer alacak olan robotik  mühendisliği, robot ve robotik sistemler geliştirme odaklı bir meslektir. Bu alanda çalışan mühendisler  robotların üretimi, tasarımı ve işleyişi ile ilgili çalışmalarla ilgilenirler. Robotik mühendisliği oldukça teknik ve komplike tasarımlarla iç içe olmayı gerektirir.

Robotik mühendisi;

  • Geliştirilecek robotik sistemin ne amaçla kullanılacağını ve hedefine nasıl ulaşılacağını araştırıp belirleme,
  • Robotu oluşturup yapılandırma ve test etme,
  • Yalnızca robot değil, otonom robotik sistemleri tasarlama,
  • Robotik sistemleri kontrol etmek için yazılım sistemleri tasarlama,
  • Oluşturulan robotik sistemler için teknik destek sağlama,
  • Oluşturulan  prototipleri ve robotik sistemleri analiz etme ve değerlendirme,
  • Robotik sistemler alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

Mühendislerin geliştirmiş olduğu teknoloji; otomotiv, havacılık, savunma, tıp, enerji, tekstil, nükleer alanlarında kullanılmaktadır. Bu sayede robotik alanında çalışan mühendisler pek çok endüstri kolunda görev alabilmektedirler. Ofislerde, laboratuvarlarda ve tesislerde çalışma alanları bulunmaktadır. 

 

 

Yaratıcılık, ihtiyaç analizi,  problem çözme, araştırma faaliyetleri yürütmeyi sevme, kodlama yapabilme, belirli yazılım ve tasarım programlarını kullanabilme gibi kabiliyetler, robotik mühendislerinde aranan beceriler arasındadır. 

Ülkemizde robotik mühendisliği ile ilgili bölüm henüz açılmamış olup bu alandaki çalışmalar devam etmektedir. Üniversitelerin mekatronik bölümünden mezun olan öğrenciler robotik sistemler mühendisliğinin alanını tam olarak kapsamasa da üniversitede robotik üzerine aldıkları seçmeli dersler aracılığı ile bu alandaki istihdam oranlarını artırmaktadırlar. 

 

 

 

Gelecek vadeden bir bölüm olan robotik mühendisliğine olan ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmekte, bu alandaki yatırımlar artmaktadır. Küçük yaşlardaki çocuklara robotik ve kodlama eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimlerin zorluk seviyesi düşük olmakla birlikte, çocukların, küçük yaşlarda bu alana olan ilgi ve bilgisine arttırmak üzere gerçekleştirilen etkinlikleri içermektedir. STEM içerisinde yer alan robotik kodlama eğitimleri çocukların analitik düşünme yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.