Gizli Sayılar (Hidden Figures) Filmi

Gizli Sayılar (Hidden Figures) Filmi

1960'larda, Mercury astronotları Alan Shepard, Gus Grissom, John Glenn ve diğerleri, uzaydaki ilk insanlar olarak tarihe geçtiler. 

1935 yılında, NASA'nın öncüsü olan Ulusal Havacılık Danışma Komitesi (NACA) karmaşık matematiksel hesaplamaları yapmak üzere yüzlerce kadını “insan bilgisayar” olarak işe almıştır. “Bilgisayarlar” NASA’nın Hampton, Virginia'da yer alan Langley Araştırma Merkezi’nde çalışmaktaydı.

O tarihlerde bilgisayar, bugün bildiğimiz makinelerden çok insanları tanımlamak için kullanılan bir kavramdı. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Harvard Üniversitesi'ndeki kadın “bilgisayarlar”, temel özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yıldız fotoğraflarını incelemişti. Bu kadınların keşifleri, bugün astronomi için bir temel oluşturdu. Örneğin; Williamina Fleming en iyi yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırmakla tanındı ve Annie Jump Cannon bugün hala kullanılan bir yıldız sınıflandırma sistemi geliştirmiştir (En soğuk yıldızlardan, en sıcak olanlara göre: O, B, A, F, G, K, M).

II. Dünya Savaşı sırasında bilgisayar havuzu genişletilmiştir. Langley, üniversite mezunu Afro Amerikalı kadınları da bilgisayar olarak işe almaya başlamıştır. Bununla birlikte, 1960’lar Afro Amerikalılara karşı katı ayrımcılık politikalarının uygulandığı yıllardır. Bu nedenle, bu kadınlar asıl binadan 1 kilometre ötedeki West Area Computers adında ayrı bir bölümde çalışmaktaydı. Ancak ilk birkaç yıldan sonra hesaplama bölümleri daha entegre hale gelmiştir.

Yıllar geçip merkez geliştikçe, West Area Computers mühendisleri, yazılımcıları ve Langley'deki ilk Afro Amerikalı kadın bilgisayarlar, John Glenn'i 20 Şubat 1962'de yörüngeye oturtmayı başarmıştır.

Gizli Sayılar filmi, üç kadın bilgisayar olan Mary Jackson, Katherine Johnson ve Dorothy Vaughan'a odaklanmaktadır. Mary Jackson, NASA'daki ilk Afro Amerikalı kadın mühendistir.  Ancak kadınların hak ettikleri terfiyi alamadığını gördükten sonra ayrılmak zorunda kalmıştır. Langley Araştırma Merkezi'nde çalışmak için mühendislikten vazgeçmiştir. Kadınlara verilen terfi fırsatlarının istatistiksel olarak adil olmadığını kanıtlamak için mühendislik ve matematiksel becerilerini kullanmışır. Bu sayede, başta Langley’de sonra da NASA’da olmak üzere terfi sistemlerini tümüyle değiştirmiştir. Mary Jackson, 2005 yılında hayatını kaybetmiştir.

Dorothy Vaughan, NASA elektronik bilgisayarları kullanmaya başladığında insan bilgisayar olma görevinden, bilgisayar programcılığına terfi etmiştir. Organizasyondaki ilk Afro Amerikalı kadın süpervizör olmuş ve 1970'lere kadar orada çalışmaya devam etmiştir. Dorothy Vaughan, 2008 yılında hayatını kaybetmiştir.

Bugün 101 yaşında olan Katherine Johnson ise 1980'lerin başlarına kadar NASA’da analist olarak çalışmaya devam etmiştir. Apollo 11 ve Apollo 13 görevlerinde yer almıştır. Johnson, 2015 yılında Başkanlık Özgürlük Madalyası almış ve 2016 yılında Langley'de kendisine adanmış Katherine G. Johnson Hesaplamalı Araştırma Tesisi kurulmuştur. 

Bugün 101 yaşında olan Katherine Johnson ise 1980'lerin başlarına kadar NASA’da analist olarak çalışmaya devam etmiştir. Apollo 11 ve Apollo 13 görevlerinde yer almıştır. Johnson, 2015 yılında Başkanlık Özgürlük Madalyası almış ve 2016 yılında Langley'de kendisine adanmış Katherine G. Johnson Hesaplamalı Araştırma Tesisi kurulmuştur.