Geleceğin Meslekleri: Veri Analizi Uzmanı

Geleceğin Meslekleri: Veri Analizi Uzmanı

Teknolojinin yaygınlaşması ve bilginin erişilebilirliğinin artması, dijital platformlardaki veri yığınlarını da beraberinde getirmiştir. Büyük veri yığınları içerisinden gerekli bilgilerin elde edilmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Dünyadaki dijital veri havuzunun yüzde 90'ının son 3 yılda ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda bu alanda istihdamın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir. Siber güvenlikten medikale, iletişimden ekonomiye, banka ve finans sektöründen tıp bilimine kadar büyük veri analiz edilmektedir.

Veri analisti olarak nitelendirilen bu meslek alanında, öncelikle analitik beceriler aranmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin sayılarla arasının iyi olması, hesaplama ve analiz yöntemlerine hâkim olması gerekmektedir. Analistler, verileri anlaşılabilir bir şekilde rapor etmeli ve sahip oldukları muhakeme kabiliyetleri sayesinde eldeki verilerle sonuçlar elde etmelidir.

Veri analistinin görevleri ise şu şekilde sıralanabilir;

• Büyük veri içeresinden kurumun / şirketin ihtiyacı olan veriyi elde etmek,

• Verilerden veri setleri oluşturmak ve bu veri setlerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulunmak, 

• Kurumdaki yöneticilerin daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan veri odaklı bilgileri tanımlamak ve iletmek,

• Kurumun çalışmalarını çeşitli dış faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek ve raporlamak.

 

Popüler bir istihdam platformunda yayınlanan verilere göre, veri analiz uzmanları bilişim, hizmet, finans ve ekonomi, sağlık, elektrik-elektronik sektörlerinde istihdam edilmektedir. Eğitim bilgilerinde ise bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliğinden veya matematik, istatistik, işletme, ekonomi gibi bölümlerinden mezun olması istenmektedir.

Yüksek eğitimini veri analizi üzerine yapan kişiler, istihdamda öncelikli olarak tercih edilmektedir. Ülkemizde Bahçeşehir Üniversitesi - Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Büyük Veri ve İş Analitiği, Koç Üniversitesi - Veri Bilimleri, Sabancı Üniversitesi- Veri Analitiği gibi pek çok yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu bölümlerde okuyan öğrenciler eğitim dönemleri boyunca olasılık teorisi, istatistiksel modelleme, veri görselleştirme, tahmine dayalı analitik ve risk yönetimi kavramlarını kapsayan bir veri analizi eğitiminden geçerler. Veri analistinin çalışması için gerekli olan programlama dilleri, veri tabanı dilleri ve yazılım programları hakkında bilgilendirilirler. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katıldığı bir konferansta, “Büyük veri, anlamlandırıldığı, değere dönüştürüldüğü sürece görünmeyeni görünür kılacak ve bize güç katacaktır." diyerek veri analizinin ve bunu yapacak olan analistlerin ülkemizin geleceği için önemini vurgulamaktadır. Teknolojik ilerlemeler göz önünde bulundurulduğunda dünyada ve ülkemizde ilerleyen yıllarda pek çok veri analistinin istihdam edileceği öngörülmektedir.