Havelsan Amfibi Harekat Destek Sistemi

Havelsan Amfibi Harekat Destek Sistemi

Ürün Özellikleri

 • Amfibi Harekatın planlanması ve yönetimi
 • Gerçek zamanlı durumsal farkındalık ve taktik resmin oluşturulması
 • Düşük maliyetli eğitim ve tatbikat imkanı
 • Sayısal harita üzerinden etkin planlama
 • Kurumsal yazılımlarla kolay entegrasyon
 • Rapor ve mevcut durum tablolarının elektronik ortamda oluşturulması

Denizden kıyıya icra edilen; hızlı ve koordineli biçimde, mümkün olan en kısa zamanda ve en yüksek miktarda çıkarma unsurunun kıyıya çıkarılmasını, müteakiben “kıyıbaşı hattı” ismi verilen ve gelecek destek unsurlarının tahkim edilebilmesini sağlayacak güvenli bölgenin oluşturulması faaliyetine Amfibi Harekat denmektedir. Yapısı itibarıyla Amfibi Harekat, müşterek bir harekat olup görev kuvveti dahilindeki tüm unsurların eş güdümlü ve koordine hareket etmesini gerektirmektedir. Bu sebeple de en karmaşık ve en zor icra edilen harekat türlerinden biri olup, müşterek harekata katılan unsurlar arasında koordinasyonsuzluk ve anlık müşterek resmin ortaya konulamaması operasyonun başarısız olmasına neden olmaktadır.

HAVELSAN Amfibi Harekat Destek Sistemi; harekatın planlanmasını, harekat sahası ve bileşenlerinin ara yüzler üzerinden yönetimini ve harekat esnasında icra edilen faaliyetlerin takibini sağlayarak durumsal farkındalık yaratan NATO uyumlu bir Komuta Kontrol Bilgi Sistemidir. Sistem sayesinde, değişen koşullara göre anlık olarak kararlar vermek, harekati doğru ve başarılı bir şekilde yönetmek aynı zamanda askeri zaiyatı en aza indirmek kolaylaşacaktır. 

Teknik Özellikler

 • Savaş Yönetim Sistemlerine entegre ya da bağımsız olarak çalışabilme
 • Esnek mimarisi sayesinde platform dahilindeki tüm farklı ortamlarda hizmet sunma:
 • Operatör konsollarıTHM’de idame edilen ticari (COTS) bilgisayarlar
 • Harekat kapsamında gemide görevlendirilen unsurların gemiye getireceği bilgisayarlar
 • Görev Grubu, Görev Kuvveti unsurlarının takibi
 • Harekat sahası ve bileşenlerinin arayüzler üzerinden yönetimi
 • Amfibi Harekat esnasında icra edilen faaliyetlerin takibini sağlama:
 • Deniz Geçişi ve Harekat Sahasına İntikal
 • Ön Kuvvet Harekatı
 • Deniz Topçusu Desteği
 • Yakın Hava Desteği
 • Kıyıya Hücum
 • Kıyıbaşı hattı ele geçirme
 • Harekat kapsamında planlanan faaliyetleri zaman çizelgesi üzerinde sergileme
 • Kapsamlı durum panoları aracılığıyla görevlendirilmiş unsurlar ve görevlendirmelerin güncel durumlarını sergileme

Kaynak: HAVELSAN