İnsanın Anlam Arayışı - Victor E. Frankl

İnsanın Anlam Arayışı - Victor E. Frankl

26 Mart 1905'te Viyana'da doğan Victor E. Frankl, 20. yüzyılın meşhur psikiyatrları arasında yer almaktadır. 2. Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında bulunmuştur. Dönemin önde gelen isimlerinden biri olan Frankl’ın yazdığı pek çok eser bulunmaktadır. Ünlü psikiyatr aynı zamanda logoterapinin de kurucusudur.

Victor E. Frankl, kendi ifadeleri ile logoterapiyi şu şekilde açıklar;

          “Terapi iyileşmek demektir. Logos ise anlam demektir. Logoterapi anlam yoluyla iyileşmektir.”

“İnsanın Anlam Arayışı” kitabı Victor E. Frankl’in önemli eserlerinden biridir. Victor E. Frankl İkinci Dünya Savaşı sırasında Turkhein, Kaufein, Theresienstad ve Auschwitz olmak üzere dört farklı toplama kampında kalmıştır. Kitabı bulunduğu toplama kamplarından edindiği deneyimlerle yazmıştır.

Toplama kampında bulunduğu üç yıl içerisinde pek çok yakınını kaybetmiştir. Kamptaki ilk bir yıl içerisinde babası açlıktan ölmüştür. Annesi gaz odalarına gönderilmiştir. Karısı ise her şeyin bittiği ve insanların özgürlüğüne kavuştuğu gün, özgürlüğüne koşan diğer mahkumların yarattığı izdihamda hayatını kaybetmiştir. Ailesinden sadece kız kardeşi hayatta kalmıştır.

Frankl, kamplarda kaldığı süre boyunca bir çok acı ve ıstıraba şahit olmasına ve bilhassa kendisinin de bunları yaşamasına rağmen hayatı nasıl sürdürülmeye değer bulduğunu , hayatın anlamını kitabında okurlarının ilgisine sunmaktadır. Yazar, kitabının önsöz kısmında gerçeklere ve olaylara ilişkin bir açıklama sağlama iddiasında olmadığını ancak kitabın toplama kamplarındaki milyonlarca tutuklunun yaşadığı zorlukların bir özeti olduğunu vurgulamıştır.

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yazarın toplama kampındaki deneyimleri okuyucuya aktarılmaktadır. İkinci bölümde logoterapinin tanımı yapılmakta, kavramın içerisinde yer alan önemli başlıklara ve ilkelere değinilmektedir. Üçüncü bölümde ise okuyucuya trajik bir iyimserlik tartışması sunulmaktadır. Yazarın bu bölümde sorguladığı, yaşamın trajik yanlarına rağmen anlamını koruyabilirliğidir.

Yazar “İnsanın Anlam Arayışı” kitabından bahsederken “Varlığımızdan sorumluyuz, bu yüzden hayatımızın anlamı hakkındaki sorulara cevap üretmeliyiz. “ ifadesini kullanır. Bu noktada vurgulamak gerekir ki yazar katıldığı bir söyleşide kendisine yöneltilen “Psikiyatr nasıl anlam sunabilir?” sorusuna “Asla anlam sunamaz, hasta kendi hayatının anlamını kendi bulmalıdır.” diye cevap verir. Varoluş felsefesi ve varoluşçuluk akımı ile ilgilenen yazar hayatın taşıdığı anlamın her birimiz için benzersiz olduğunu ve bizimse bu benzersiz olan anlamı keşfetmemiz gerektiğini vurgular.

Frankl, kitabında logoterapi aracılığıyla hayatımızın anlamını keşfetmemiz için üç farklı yol sunmaktadır. Birinci yol, bir eser yaratarak veya bir iş yaparak anlamın keşfedilmesidir. İkinci yol, bir şey yaşayarak ya da bir anlamla etkileşerek anlamın keşfedilmesini içerir. Üçünü yol ise kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirmeyi içeren yaklaşımdır.

“İnsanın Anlam Arayışı” kitabı 1946 yılında yazılmış ve pek çok farklı dile çevrilmiştir. Varoluşsal psikiyatrinin önemli isimlerinden bir olan Victor E. Frankl’in  etkileyici kitabı pek çok kitap severin ilgisini çekmektedir.